Katılımcı Profili

İyi bir takım yöneticisi olmanın gerekliliklerini yerine getirerek takımın gelişimine maksimum katkıda bulunmak ve iyi bir takım lideri olmak isteyen herkes.

Süre: 1 gün – 09:00 – 16:00 saatleri arası

Katılımcı Sayısı: Bir grupta 20 kişi

Eğitimin Amacı

Eğitimin Amacı: Her kademedeki yönetim birimlerinde çalışanların, hedeflerine çalışanları vasıtasıyla ulaşmalarını sağlamak, yönetim zincirinde ortaya çıkan zorlukların aşılması için etkin bir yönetim, eğitim ve uygulama ortamı yaratmak, iş sonuçlarını olumlu yönde etkilemek için gruba liderlik yapabilme yol ve yöntemlerini geliştirerek kurumsal gücün maksimum kullanımını sağlanmaktır.

Eğitimin İçerikleri

İçerikler: 

 1. Yönetici Kimdir ve Neden Önemlidir?
 2. Yönetim Yaklaşımları
 3. Kişisel Özellikler Teorisi
 4. Davranışsal Teoriler
 5. Yönetici ile Lider Arasındaki Farklar
 6. Yöneticinin Belirleyici Özellikleri Nelerdir?
 7. Yöneticinin Bireysel Performansının Yükseltilmesi
 8. Yöneticilik Niteliklerini Geliştirmek
 9. Yöneticilik Davranışlarına Sahip Olmak
 10. Başkalarına Yöneticilik Etmek
 11. Davranış Geliştirme Süreci
 12. İstenilen Davranışın Öğretilmesi
 13. Yöneticinin, Çalışanlarının Özgüvenini Artırması
 14. Çalışma Hayatında Duygusal Zekadan Faydalanma
 15. Risk Üstlenmek
 16. Yetkinin ve Sorumluluğun Devredilmesi
 17. Karar Vermenin Zor Tarafları
 18. Yöneticinin Kararlarının Gücü
 19. Yönetim Planlaması Yapmak
 20. Strateji Planlamak
 21. Zamanı Etkili Kullanmak
 22. Fikir Zenginleştirme
 23. Sorumluluklar Yaratma
 24. Etkileyici Kişisel Görüş Oluşturma
 25. Ekibi Temsil Eden Kişisel Görüş Oluşturma
 26. Görevlendirme Teknikleri
 27. Ekip Çalışması Planlama
 28. Aciliyet – Önem Yönetimi
 29. Liderlik Stili Yaratma
 30. Liderlik İmajı ve Beden Dilinin Etkin Kullanımı
 31. İlk Etki
 32. Kalıcı Etki
 33. Takım Yönetiminde Katılımı Sağlama
 34. Kişisel Çalışma İle Örnek Teşkil Etme
 35. Profesyonel Çalışma Sistemleri Geliştirme
 36. Profesyonel Takım Ruhu Yaratma
 37. Profesyonel Takım Lideri Olma
 38. Profesyonel Takımda Görevlerin Tanımlanması
 39. Diyalektik Yönetim İlkelerinden Faydalanma
 40. Her Çalışanı Farklı Bir Birey Olarak Görme
 41. Yönetimde Yaratıcı Olma
 42. Çalışan İletişimi İle İlgili İpuçları
 43. Yönetim Süreci Aşamaları
 44. Araştırma
 45. Hazırlık
 46. Toplantı
 47. İtirazların Giderilmesi
 48. Plan
 49. Uygulama
 50. İzleme
 51. Denetim
 52. Önlem
 53. Yönetimde Teknik Bilgi – Beceri Havuzu Oluşturma
 54. İş Alışkanlıklarının Yıkılması
 55. Liderliğin Kalite Ve Müşteri Hizmetlerine Etkileri
 56. Kişisel Gelişime Liderin Katkısı
 57. Yöneticinin Değerlendirici Rolü
 58. Etkili Değerlendirmenin Anahtar Prensipleri
 59. Sorun Çözücü Yönetici
 60. Biz: Ben’den Daha Güçlü Bir Duygu Yaratmak
 61. Yönetici: Sorun Çözdüren Adam
 62. Yöneticinin Katkısı: Birlikte Büyüme Etkisi
 63. Yöneticinin Görevi: Herkesin Kazanacağı Çözümler Üretmek
 64. Başarı Odaklılık
 65. Motivasyon Nedir?
 66. Motivasyon Yaklaşımları
 67. Kuruluş Açısından Motivasyonun Önemi
 68. Bireysel Açıdan Motivasyonun Önemi
 69. Motivasyon Yönetimi Nedir?
 70. Çalışanlar Nasıl Motive Edilebilir
 71. Empatik Yönetim Tarzı Oluşturma

Hedefler ve Eğitim Yöntemi

Hedefler:

Bu eğitim sonunda katılımcılar;

 • Yöneticiler, yöneticilik ve liderlik kavramlarına derinlemesine ve detaylı bir bakış açısı kazanacaklar,
 • Değişik liderlik modelleri, liderin sorumlulukları ve görevleri konularını kendilerine uyarlama fırsatı elde edecekler,
 • Liderlik becerilerini inceleyip, kendi profil-durum analizlerini çıkarma fırsatı elde edecekler,
 • Bu becerilerden, takım çalışmasını daha detaylı olarak inceleme olanağı bulacaklar,
 • Yöneticilikte etkileme becerilerinin önemini görecekler, Çatışma sırasında alınması gereken önlemler ve konsensusa ulaşmayı öğrenecekler,
 • Performans değerlendirirken, görev tanımlarını, standartları ve yapabilirlikleri dikkate alacaklar,
 • Ekibin gelişimi için geribildirimi doğru verebilecekler,
 • Yöneticinin hedeflerini doğru ve iyi belirleyebilecekler,
 • Yöneticinin değişimini önce kendi içinde tanıması ve kabul etmesini sağlayacak,
 • Değişimi teorik olarak anlayıp çevresine kabul ettirebilmesini sağlayacaklardır.

Eğitim Yöntemi:

 1. Yöneticilik tarzlarımıza yönelik ön test,
 2. İnteraktif bilgi paylaşımı,
 3. Oyunlar ve değerlendirmeleri.
 4. Video sunumu üzerine tartışmalar.
 5. Kavram ve yöntemleri algılamayı ve uygulamayı güçlendirecek bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları.

Sertifika ve Eğitim Kayıt

Sertifika :

Siyah Kare Eğitim ve Danışmanlık düzenlediği genel katılıma açık eğitimleri Gedik Üniversitesi ile iş birliği içerisinde düzenlemektedir.

Eğitim sonunda katılımcılara Gedik Üniversitesi onaylı sertifika verilecektir.

Eğitim Kayıt : 

Bu eğitime kayıt olmak istiyorsanız info@siyahkare.com.tr ya da bunal@siyahkare.com.tr mail adresine katılmak istediğiniz eğitimin adını yazarak başvurabilirsiniz.