Katılımcı Profili

Satış Fonksiyonundaki Tüm Çalışanlar.

Süre: 1 gün – 09:00 – 16:00 saatleri arası

Katılımcı Sayısı: Bir grupta 20 kişi

Eğitimin Amacı

Eğitimin Amacı: Bu eğitim programının amacı, satış profesyonellerinin beyinlerindeki kalıpların dışına çıkararak, yeni fikirler üretebilmenin tekniklerini aktarmaktır. Katılımcıların yaratıcılıklarını özgün uygulamalar ile açığa çıkartarak zihinsel, duygusal ve bedensel olarak olumlu bir hal kazanmaları, satış sahası hakkında büyük resmi görme, problemlerin kökenlerini tespit etme, farklı perspektifler ile kalıcı çözümlere ulaşma deneyimi amaçlanmaktadır. Bu eğitimde katılımcıların, satışta sistematik bir şekilde sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi sağlama yaklaşımını, bir iş yapış tarzı olarak uygulayabilme yetkinliğini kazanmaları hedeflenmektedir.

Eğitimin İçerikleri

İçerikler : 

 1. Satışta Yaratıcılık nedir?
 2. Yaratıcılığın Çağlar Boyu Kuralları
 3. Yaratıcılığın Doğası ve Psikolojik Boyutları
 4. Satış Profesyonelini Yaratıcı Yapan Unsurlar
 5. Sahada Yaratıcılık ve Problemler
 6. Yaratıcılık ve İnovasyon
 7. Problem Analiz Teknikleri
 8. Çözüm Alternatifleri Geliştirme
 9. Perspektif Geliştirme
 10. Farklılaşma ve Örnekleri
 11. Genellemelerin üstesinden gelmek
 12. Bağlantı Kurma, Keşfetme, Modelleme, Uygulama, Yayma
 13. İmgeleme ve İmajinasyon
 14. Yaratıcılık ve Spontanlık
 15. Beyin Fırtınası Tekniği
 16. Yaratıcılık ve Zekâ
 17. Algılama ve Yaratıcı Düşünme
 18. Sahada Yaratıcı Düşünme Engelleri ve Bu Engelleri Aşma Yöntemleri
 19. Bireyler İçin Yaratıcı Düşünme Teknikleri
 20. Gruplar İçin Yaratıcı Düşünme Yöntemleri
 21. Örnek Senaryolar ve Vaka İncelemeleri
 22. Workshoplar, Yaratıcı Düşünme, İnovativite ve Problem Çözme Antremanları

Hedefler ve Eğitim Yöntemi

Hedefler:

Bu eğitim sonunda katılımcılar;

 • Çeşitli yaratıcı düşünce ve problem çözme teknikleri, karar verme, örnek uygulamalar, katılımcıların mevcut uyguladığı yöntemlerin incelenmesi ve geliştirme uygulamaları workshoplar ile ele alınacaktır.
 • Bu program yaratıcı düşünce tekniklerini alışılagelen üslubun dışında bir yöntemle katılımcılara aktarmaktadır.
 • Bütün teknikler bir durum çalışması, oyunlar üzerinde interaktif olarak anlatılmakta ve uygulama teşvik edilmektedir.

Eğitim Yöntemi:

 1. İnteraktif bilgi paylaşımı
 2. Workshoplar
 3. Profil analizi
 4. Grup çalışmaları
 5. Oyunlar ve değerlendirmeler

Sertifika ve Eğitim Kayıt

Sertifika :

Siyah Kare Eğitim ve Danışmanlık düzenlediği genel katılıma açık eğitimleri Gedik Üniversitesi ile iş birliği içerisinde düzenlemektedir.

Eğitim sonunda katılımcılara Gedik Üniversitesi onaylı sertifika verilecektir.

Eğitim Kayıt : 

Bu eğitime kayıt olmak istiyorsanız info@siyahkare.com.tr ya da bunal@siyahkare.com.tr mail adresine katılmak istediğiniz eğitimin adını yazarak başvurabilirsiniz.