Katılımcı Profili

İyi bir takım üyesi olmanın gereklerini yerine getirerek takımın gelişimine maksimum katkıda bulunmayı ve iyi bir takımın üyesi olmanın avantajlarından yararlanmayı isteyen herkes

Süre: 1 gün – 09:00 – 16:00 saatleri arası

Katılımcı Sayısı: Bir grupta 20 kişi

Eğitimin Amacı

Eğitimin Amacı: Bu program; çalışanların; takım olmanın kritik başarı faktörlerini anlamalarını, takım oluşturmanın evrelerini yakından tanımalarını, başarılı bir takımın özelliklerini ve nasıl oluşturulacağını, nasıl yaşatılacağını bilgi+uygulamaya dayalı bir süreçle deneyimlemeleri ve bu deneyimleri iş hayatlarına taşıyarak elde ettikleri sonuçlara doğrudan yansıtmaları konusunda cesaretlendirilmelerini amaçlar.

Eğitimin İçerikleri

İçerikler: 

 1. Biz bilinci
 2. Ekip ruhu oluşturma
 3. Takım nasıl oluşur?
 4. Başarılı takımların yapısı
 5. Takım içi çatışmaların çözülmesi
 6. Farklı davranışsal stillerle çalışma
 7. Takımdaki roller
 8. Sinerji kavramı
 9. Takım içi iletişim ve karar verme
 10. Takımda motivasyon
 11. Takıma koçluk etmek
 12. Davranışlarının başkaları ve iş sonuçları üzerindeki etkilerini görme
 13. Hayat boyu kullanılacak temel iletişim yöntemleri kazanma
 14. Ortak başarıya katılma ve sahiplenme
 15. Ortak dil ve değer birliği kazanma
 16. Farklılıklardan değer üretmenin heyecanını yaşama
 17. Şirket vizyonuna odaklanma ve bütünü görme
 18. Birlikte uyumlu ve etkin çalışma
 19. Yapıcı katılım ve güç birliği sağlama
 20. Zorlamadan ve zorlanmadan etki yaratma
 21. İş sonuçlarına ve amaca yönelik davranış geliştirme
 22. Bölümler arasında uzlaşmacı ve uyumlu işbirliğini özendirme
 23. Karşılıklı güven duygusu geliştirme
 24. Duygu ve düşünceleri açıkça ve dürüstçe dile getirme
 25. Etkili geribildirim alma ve verme
 26. Olumsuz duygularla başa çıkma
 27. Yapıcı çatışma ve yaratıcı çözüm üretme
 28. Duygusal zekâ yetkinliklerini iş hayatına uygulama
 29. Yüksek iç motivasyon ve iş arkadaşlarını harekete geçirme
 30. Ekip çalışmasını kurumda yaygınlaştırma
 31. Oluşan güven ortamında enerji ve yaratıcılığı işe odaklama
 32. Ekip çalışmasında süreçlere, rol ve sorumluluklara açıklık kazandırma
 33. Diğer ekiplerle yapıcı ve sağlam ilişkiler ve işbirliği kurma
 34. Başlatma, karar verme, denetleme, gibi lider işlevlerinde gelişme
 35. Bilgi ve birikimlerin paylaşımını sağlama, birbirinden öğrenme

Hedefler ve Eğitim Yöntemi

Hedefler:

Bu eğitim sonunda katılımcılar;

 • Başarılı takımların ilkelerini anlayacak,
 • Takım olma ihtiyacını kavrayabilecek,
 • Takım ruhunu ve kurum kültürünü güçlendirebilecek,
 • Takımın verimlilik, ilişkiler ve kalitesine sürekli ve artarak olumlu katkıda bulunabilecek,
 • Kendi üzerine düşen konularda sorumluluk, bağlılık ve inisiyatif sergileyebilecek,
 • Sorunlarını şikayet etmek yerine çözebilecek ve hedeflerinin önünde engel oluşturmasına izin vermeyecek,
 • Bireysel iletişim profilini belirleyecek, başkalarının profilini çözümlemek için pratik bir araç edinecek ve etkin iletişimin kilit faktörlerini öğrenip uygulayabilecek,
 • Kişilerin farklılıklarına değil, benzerliklerine odaklanarak uyumlu ve yapıcı iletişim kurabilecek,
 • Takım üyelerine değer verecek ve bunu onları dikkatle dinleyerek gösterecek,
 • İdeal performansına ulaşmak için gerekli gelişim adımlarını atabilecek,
 • Zor durumlardaki davranışları ile saygı ve güven uyandıracaklardır.

Eğitim Yöntemi:

 1. Ekip oluşturma aşamalarında nerede olduğumuza yönelik ön test.
 2. İnteraktif bilgi paylaşımı,
 3. Oyunlar ve değerlendirmeleri.
 4. Video sunumu üzerine tartışmalar.
 5. Kavram ve yöntemleri algılamayı ve uygulamayı güçlendirecek bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları.

Sertifika ve Eğitim Kayıt

Sertifika :

Siyah Kare Eğitim ve Danışmanlık düzenlediği genel katılıma açık eğitimleri Gedik Üniversitesi ile iş birliği içerisinde düzenlemektedir.

Eğitim sonunda katılımcılara Gedik Üniversitesi onaylı sertifika verilecektir.

Eğitim Kayıt : 

Bu eğitime kayıt olmak istiyorsanız info@siyahkare.com.tr ya da bunal@siyahkare.com.tr mail adresine katılmak istediğiniz eğitimin adını yazarak başvurabilirsiniz.