Katılımcı Profili

İyi bir takım yöneticisi olmanın gereklerini yerine getirerek takımın gelişimine maksimum katkıda bulunmak ve iyi bir takımın lideri olmak isteyen herkes.

Süre: 1 gün – 09:00 – 16:00 saatleri arası

Katılımcı Sayısı: Bir grupta 20 kişi

Eğitimin Amacı

Eğitimin Amacı: Her kademedeki yönetim birimlerinde çalışanların, hedeflerine çalışanları vasıtasıyla ulaşmalarının sağlamak, yönetim zincirinde ortaya çıkan zorlukların aşılması için etkin bir yönetim, eğitim ve uygulama ortamı yaratmak, iş sonuçlarını olumlu yönde etkilemek için gruba liderlik yapabilme yol ve yöntemlerini geliştirerek kurumsal gücün maksimum kullanımını sağlamaktır.

Eğitimin İçerikleri

İçerikler: 

 1. Lider Kimdir ve Neden Önemlidir?
 2. Liderlik Yaklaşımları
 3. Kişisel Özellikler Teorisi
 4. Davranışsal Teoriler
 5. Yönetici ile Lider Arasındaki Farklar
 6. Liderlerin Belirleyici Özellikleri Nelerdir?
 7. Liderin Bireysel Performansının Yükseltilmesi
 8. Liderlik Niteliklerini Geliştirmek
 9. Liderlik Davranışlarına Sahip Olmak
 10. Başkalarına Liderlik Etmek
 11. Davranış Geliştirme Süreci
 12. İstenilen Davranışın Öğretilmesi
 13. Liderin, Çalışanlarının Özgüvenini Artırması
 14. Çalışma Hayatında Duygusal Zekadan Faydalanma
 15. Risk Üstlenmek
 16. Yetkinin Ve Sorumluluğun Devredilmesi
 17. Liderlerin Yetki Devri Konusunda Risk Altına Girebilme Yetenekleri
 18. Karar Vermenin Zor Tarafları
 19. Liderin Kararlarının Gücü
 20. Yönetim Planlaması Yapmak
 21. Strateji Planlamak
 22. Zamanı Etkili Kullanmak
 23. Fikir Zenginleştirme
 24. Sorumluluklar Yaratma
 25. Etkileyici Kişisel Görüş Oluşturma
 26. Ekibi Temsil Eden Kişisel Görüş Oluşturma
 27. Görevlendirme Teknikleri
 28. Ekip Çalışması Planlama
 29. Aciliyet – Önem Yönetimi
 30. Liderlik Stili Yaratma
 31. Liderlik İmajı ve Beden Dilinin Etkin Kullanımı
 32. İlk Etki
 33. Kalıcı Etki
 34. Takım Yönetiminde Katılımı Sağlama
 35. Kişisel Çalışma İle Örnek Teşkil Etme
 36. Profesyonel Çalışma Sistemleri Geliştirme
 37. Profesyonel Takım Ruhu Yaratma
 38. Profesyonel Takım Lideri Olma
 39. Profesyonel Takımda Görevlerin Tanımlanması
 40. Diyalektik Yönetim İlkelerinden Faydalanma
 41. Her Çalışanı Farklı Bir Birey Olarak Görme
 42. Yönetimde Yaratıcı Olma
 43. Çalışan İletişimi İle İlgili İpuçları Yönetim Süreci Aşamaları
 44. Araştırma
 45. Hazırlık
 46. Toplantı
 47. İtirazların Giderilmesi
 48. Plan Uygulama
 49. İzleme
 50. Denetim
 51. Önlem
 52. Liderlikte Teknik Bilgi – Beceri Havuzu Oluşturma
 53. İş Alışkanlıklarının Yıkılması
 54. Liderliğin Kalite Ve Müşteri Hizmetlerine Etkileri
 55. Kişisel Gelişime Liderin Katkısı
 56. Liderin Değerlendirici Rolü
 57. Liderin Etkili Değerlendirmesinin Önemi
 58. Etkili Değerlendirmenin Anahtar Prensipleri
 59. Sorun Çözücü Lider
 60. Biz: Ben’den Daha Güçlü Bir Duygu
 61. Yaratmak
 62. Lider: Sorun Çözdüren Adam
 63. Liderin Katkısı: Birlikte Büyüme Etkisi
 64. Liderin Görevi: Herkesin Kazanacağı Çözümler Üretmek
 65. Başarı Odaklılık
 66. Motivasyon Nedir?
 67. Motivasyon Yaklaşımları
 68. Kuruluş Açısından Motivasyonun Önemi
 69. Bireysel Açıdan Motivasyonun Önemi
 70. Motivasyon Yönetimi Nedir?
 71. Çalışanlar Nasıl Motive Edilebilir
 72. Empatik Yönetim Tarzı Oluşturma
 73. Lider: Sempatik Kişilik – Bir Dost Olma

Hedefler ve Eğitim Yöntemi

Hedefler:

Bu eğitim sonunda katılımcılar;

 • Yöneticiler, yöneticilik ve liderlik kavramlarına derinlemesine ve detaylı bir bakış açısı kazanacaklar,
 • Değişik liderlik modelleri, liderin sorumlulukları ve görevleri konularını kendilerine uyarlama fırsatı elde edecekler,
 • Liderlik becerilerini inceleyip, kendi profil – durum analizlerini çıkarma fırsatı elde edecekler,
 • Bu becerilerden, takım çalışmasını daha detaylı olarak inceleme olanağı bulacaklar, Yöneticilikte etkileme becerilerinin önemi görecekler,
 • Çatışma sırasında alınması gereken önlemler ve konsensusa ulaşmayı öğrenecekler,
 • Performans değerlendirirken, görev tanımlarını, standartları ve yapabilirlikleri dikkate alacaklar,
 • Ekibin gelişimi için geribildirimi doğru verebilecekler,
 • Yöneticinin hedeflerini doğru ve iyi belirleyebilecekler,
 • Yöneticinin değişimini önce kendi içinde tanıması ve kabul etmesini sağlayacak,
 • Değişimi teorik olarak anlayıp çevresine kabul ettirebilmesini sağlayacaklardır.

Eğitim Yöntemi:

 1. Liderlik tarzlarımıza yönelik ön test
 2. İnteraktif bilgi paylaşımı
 3. Oyunlar ve değerlendirmeleri
 4. Video sunumu üzerine tartışmalar
 5. Kavram ve yöntemleri algılamayı ve uygulamayı güçlendirecek bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları

Sertifika ve Eğitim Kayıt

Sertifika :

Siyah Kare Eğitim ve Danışmanlık düzenlediği genel katılıma açık eğitimleri Gedik Üniversitesi ile iş birliği içerisinde düzenlemektedir.

Eğitim sonunda katılımcılara Gedik Üniversitesi onaylı sertifika verilecektir.

Eğitim Kayıt : 

Bu eğitime kayıt olmak istiyorsanız info@siyahkare.com.tr ya da bunal@siyahkare.com.tr mail adresine katılmak istediğiniz eğitimin adını yazarak başvurabilirsiniz.