Katılımcı Profili

Sonuç ve etkinlik odaklı bir kurum kültürü için hedeflerini belirleyerek onlara doğru planlama yaparak ulaşmanın yöntemlerini öğrenmek isteyen profesyoneller.

Süre: 1 gün – 09:00 – 16:00 saatleri arası

Katılımcı Sayısı: Bir grupta 20 kişi

Eğitimin Amacı

Eğitimin Amacı: Zamana ve hayata daha doğru bir bakışla ve doğru tekniklerle yaklaşarak, daha etkin sonuç üreten çalışma alışkanlıkları yaratmak, verimliliği artırmak, kişisel performansı yükseltmek ve zaman yönetimi konusunda uygulanabilir beceriler kazandırmaktır. Bu seminer sırasında farklı uygulama araçlarından örnekler verilecek ve katılımcıların kendilerine en uygun aracı seçip kullanmaları konusunda alternatiflerinin oluşmasına yardımcı olunacaktır.

Eğitimin İçerikleri

İçerikler

 1. Zaman Yönetimi Kavramı
 2. Her Bireyin Farklı Algılayıp, Farklı Yaşadığı En Değerli Kaynağı: Zaman
 3. Proaktif Davranış ve Sonuçlara Etkisi
 4. Zaman Hırsızları
 5. Etkili Zaman Kullanımı İçin Gerekli Olan Alışkanlıklar
 6. Hedef ve Öncelikleri Sürekli Göz Önünde Tutabilmek
 7. Bir İşe Sonunu Düşünerek Başlamak
 8. Erteleme ve Bölünmeleri Engellemek
 9. Gerektiğinde “Hayır” Diyebilmek
 10. Hedefler Doğrultusunda Belirlenen Bazı İşleri Delege Edebilmek
 11. Gereksiz Mükemmeliyetçiliğin Önlenmesi
 12. Çevresel Faktörlerin Analizi ve Önlem Alınması
 13. Hedef ve Önceliklerin Belirlenmesi
 14. Zaman Yönetimi Teknikleri
 15. Zaman Planlaması ve Geri Bildirim
 16. Zamanını Etkili Yöneten Bireylerin Düşünceleri ve Yaşadıkları
 17. Zamanın Tanımı
 18. Zaman Yönetiminin Kapsamı
 19. Zaman Kullanımını Etkileyen Olumsuz Faktörler
 20. Zamanın Planlanması Yöntemleri
 21. Olumsuz Düşünce ve Davranış Kalıplarının Zaman Üzerindeki Etkileri

Hedefler ve Eğitim Yöntemi

Hedefler:

Bu eğitim sonunda katılımcılar;

 • Zamana ve etkinlik kavramına bakış açılarını sorgulayabilecek,
 • Hedeflerini ve kendilerini hedeflerine götürecek kilit alanlarını belirleyebilecek,
 • İşlerini önceliklendirebilecek,
 • Gün, hafta, ay ve yıllarını etkin bir biçimde planlayabilecek,
 • Kişisel zaman çalıcılarını yönetebilecek,
 • Zamanı performanslarını geliştirmek için kullanabileceklerdir.

Eğitim Yöntemi:

 1. Zamanın iş ve özel yaşamda nasıl kullanıldığını fark etmeye yönelik ön test.
 2. İnteraktif bilgi paylaşımı,
 3. Zaman kullanımını geliştirecek pratik ve uygulanabilir yöntemlerin tanımlanması ve bu konuda bilgilendirme.
 4. Kavram ve yöntemleri algılamayı ve uygulamayı güçlendirecek bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları.

Sertifika ve Eğitim Kayıt

Sertifika :

Siyah Kare Eğitim ve Danışmanlık düzenlediği genel katılıma açık eğitimleri Gedik Üniversitesi ile iş birliği içerisinde düzenlemektedir.

Eğitim sonunda katılımcılara Gedik Üniversitesi onaylı sertifika verilecektir.

Eğitim Kayıt : 

Bu eğitime kayıt olmak istiyorsanız info@siyahkare.com.tr ya da bunal@siyahkare.com.tr mail adresine katılmak istediğiniz eğitimin adını yazarak başvurabilirsiniz.