Katılımcı Profili

Satış Ekipleri

Süre: 1 gün – 09:00 – 16:00 saatleri arası

Katılımcı Sayısı: Bir grupta 20 kişi

Eğitimin Amacı

Eğitimin Amacı: Eğitimimiz satış profesyonellerine daha etkin sonuç üreten çalışma alışkanlıkları yaratmak, verimliliği artırmak, kişisel performansı yükseltmek ve zaman yönetimi konusunda uygulanabilir beceriler kazandırmayı hedeflemektedir. Bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. Tarafımızca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim esnasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli Eğitim Yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

Eğitimin İçerikleri

İçerikler

 1. Hayat ve Zamana Bakışımızı Anlamak
 2. Kendimizi Ölçelim  – Bireysel Farkındalık – Anket
 3. Zaman Yönetiminde Kaynaklarım
 4. İş-Satış-Özel Hayat Hedefleri
 5. Satışta Acil ve Önemli İşler
 6. Satışta Planlama ve Organizasyon
 7. Zaman Çalıcılarımla Başa Çıkabilmek
 8. Kişisel Aksiyon Planım

Hedefler ve Eğitim Yöntemi

Hedefler:

Bu eğitim sonunda katılımcılar;

 • Satış toplantılarında ve rut planlarında verimlilik ve etkinlik kavramına bakış açılarını sorgulayabilecek
 • Hedeflerini belirleyebilecek ve/veya netleştirebilecek,
 • Kendilerini hedeflerine götürecek kritik başarı alanlarını belirleyebilecek.
 • İşlerini önceliklerine göre planlayabilecek.
 • Planlama tekniklerini öğrenip zamanını etkin bir biçimde planlayabilecek.
 • Zaman çalıcıları fark edip yönetebilecek.
 • Daha verimli ve etkili çalışma alışkanlıkları geliştirip satış performanslarını artırabileceklerdir.

Eğitim Yöntemi:

 1. Tartışma ve değerlendirmeler
 2. Profil analizi
 3. Zaman yönetimi anketleri
 4. Grup çalışmaları ve analizler
 5. Bireysel ve grup egzersizleri
 6. Oyunlar ve değerlendirmeler

Sertifika ve Eğitim Kayıt

Sertifika :

Siyah Kare Eğitim ve Danışmanlık düzenlediği genel katılıma açık eğitimleri Gedik Üniversitesi ile iş birliği içerisinde düzenlemektedir.

Eğitim sonunda katılımcılara Gedik Üniversitesi onaylı sertifika verilecektir.

Eğitim Kayıt : 

Bu eğitime kayıt olmak istiyorsanız info@siyahkare.com.tr ya da bunal@siyahkare.com.tr mail adresine katılmak istediğiniz eğitimin adını yazarak başvurabilirsiniz.