Beyin Fırtınası

   

  Hedef Kitle: Bu eğitim, her kademedeki çalışana ve özellikle yaratıcı ekiplere yönelik olarak hazırlanmıştır.

  Süre: 1 gün (09:00 – 16:00)

  Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

  Eğitimin Amacı:

  Fiziksel veya ruhsal, gerçekçi veya hayali, kişisel veya toplumsal, hangi düzey ve boyutta olursa olsun, gelişmenin temelinde “ihtiyaç” yatar. Giderilen her ihtiyaç yenilerini yaratır ve bizi geliştirir. Değişim yeniliğin, gelişme ise yeniliğin olumlu yönde olduğunun göstergesidir. Yenilik ise “yaratıcı” düşüncenin ürünüdür. Günümüz bilgi çağında değişimin hızını düşündüğümüzde her geçen gün daha fazla yaratıcı güce ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu yaratıcı gücün nasıl oluşturulacağı ve geliştirileceği, bireyler ve kurumlar açısından gittikçe önem taşımaktadır.

  Hedefler: Bu eğitim sonunda katılımcılar;

  • Yaratıcı düşüncenin ne anlama geldiğini ve neden gerekli olduğunu,
  • Yaratıcı düşünme süreçlerini ve yenilikçiliği öğreneceklerdir.

  Eğitim Yöntemi:

  • İnteraktif bilgi paylaşımı
  • İşlenen tekniklerin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak pek çok uygulama örneği
  • Yaratıcılığı ölçen testler
  • Oyunlar ve değerlendirmeleri
  • Video sunumu üzerine tartışmalar

  İçerik:

  • Beyin Fırtınası Nedir ve Neden Gereklidir?
  • Yenilikçilik ve Yaratıcılık
  • Mantık ve Yaratıcılığın Gücü
  • Yaratıcılık Hakkında Varsayımlar
  • Yaratıcı Bireylerin Temel Özellikleri