Çalışanları Motive Etmek

  Hedef Kitle: Bireysel katkıları sonucu olarak ustalaştığı yıllardan sonra yönetici bir pozisyona terfi alan herkes.

  Süre: 1 Gün (09:00 – 16:00)

  Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

  Eğitimin Amacı:

  Motivasyon çok basit olarak, “Bireylerin belirli bir şekilde hareket etmelerine neden olan güç veya yöntem” olarak tanımlanabilir. Motivasyon doğal olarak, bu kısa tanımla anlatılmak istenenden daha fazlasıdır. Pratiğe yani, sizin spesifik çalışma yerinize nasıl uygulanacağı üzerine düşünmeye başlamadan önce, kabaca bireyleri motive etme teorilerine göz atarak moti­vasyon hakkında bir şeyler öğrenmek iyi bir adım olacaktır.

  Hedefler: Bu eğitim sonunda katılımcılar;

  • Motivasyonun ne zaman gerektiğini karar verebilecek,
  • Kişi tipine göre uygun bir motivasyon yöntemi seçmeyi öğrenecek,
  • Motivasyon yöntemleri öğrenecek,
  • Çalışanları motive edip hem insanların iş performansları arttırıp hem de onları mutlu etmeyi başaracaklardır.

  Eğitim Yöntemi:

  • İnteraktif bilgi paylaşımı
  • Yönetici yetkinliklerini ölçen testler
  • Oyunlar ve değerlendirmeleri
  • Video sunumu üzerine tartışmalar

  İçerik:

  • Motivasyon nedir?
  • Motivasyon ne zaman gerektirir?
  • Motivasyon için doğru zaman nasıl seçilir?
  • Maddi ve manevi motivasyon: imkanlar ve sınırlamalar;
  • Manevi motivasyon kimler için yararlıdır ve kimler için faydasız?
  • Ceza ve taktir – motivasyon yöntemi nasıl seçmeliyiz?
  • Olumsuz motivasyonu kullanarak çalışan personelle iyi bir ilişki nasıl koruyabiliriz?
  • İnsanların temel değerleri nasıl anlayabiliriz?
  • Temel değerlerine göre çalışanların kişilik özellikleri;
  • Yöneticilerin temel hataları,
  • Çalışan grubu motivasyonu sırasında dikkate alınması şey nedir?