Değişim Yönetimi

  Hedef Kitle: Değişim süreçlerini yöneterek, bir değişim stratejisi ortaya çıkarmak isteyen yöneticilere yönelik olarak hazırlanmıştır.

  Süre: 1 gün (09:00 – 16:00)

  Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

  Eğitimin Amacı:

  Günümüz işletmeleri özellikle son 20 yıldan bu yana gittikçe artan bir şekilde değişme yönünde baskılara maruz kalmaktadır. Teknolojinin, pazarların, süreçlerin, müşteri anlayışının, kültürün, felsefelerin ve örgütsel amaçların hızlı bir değişim göstermesi, bu değişime ayak uyduramayan işletmelerin varlığını tehdit edici boyutlara ulaşmış durumdadır. Bu seminerin amacı, işletme yöneticilerine değişimi zorunlu kılan koşulları algılamalarında, değişime uyum sağlayacak adımları atabilmelerinde ve daha ötesi değişimi proaktif şekilde yönetebilmelerinde bir perspektif sağlamasıdır.

  Hedefler: Bu eğitim sonunda katılımcılar;

  • Değişimin tanımı, önemi ve belirsizlik
  • karşısındaki insan davranışları görecek,
  • Değişim sürecini güven vererek yönetebilecek
  • Değişimin, hızı her geçen gün artan bir dünya
  • gerçeği olduğunu kabul edecek,
  • Değişim sürecinde nasıl bir iletişim tarzı
  • benimsemesinin doğru olacağını anlayacak,
  • Takımda oluşabilecek olumsuz sonuçlar ile başa
  • çıkma yöntemlerini öğrenecek,
  • Değişim ile gelebilecek fırsatları değerlendirmek için pozitif tavır ve tutum edinecekler.

  Eğitim Yöntemi:

  • Tartışma ve değerlendirmeler
  • Profil analizi
  • Değişim yönetimi anketleri
  • Grup çalışmaları ve analizler
  • Bireysel ve grup egzersizleri
  • Oyunlar ve değerlendirmeler

  İçerik:

  • Değişim Nedir?
  • Değişime Sistemik Yaklaşım
  • Belirsizlik Karşısında İnsan Davranışları
  • Değişimin Önemi
  • Değişim Ne Zaman Olur?
  • Değişimin Görüldüğü Aşamalar
  • Değişime dair yanlış fikirler
  • Başarılı bir değişimin yolları
  • Değişimin faydaları
  • Değişimi uygularken nasıl bir davranış sergilemeli?
  • Değişimi uygularken gereken özellikler
  • Değişime uyum
  • Dayanıklılığınızı artırmak
  • Çok sayıda işlev üstlenmek
  • Zorluklar yaratıcı çözümleri tetikler
  • İşinizin lideri olmak
  • Varlığınızla var etmek
  • Geride kalan sendromunu aşmak
  • Güven vermek
  • Bakış açılarınızı gözden geçirmek
  • Değişim süreci
  • Değişimde başarısızlığı önlemenin yolları
  • Çalışanların değişime olan tutumu
  • Çalışanların değişime karşı çıkma nedenleri
  • Değişime karşı olumsuz tepkiler
  • Çalışanların değişimi kabul etme yolları
  • Değişimde yaratıcılık
  • Değişimde bağlılık
  • Değişimde sorumluluk
  • Değişimde iletişim