Değişimi İçselleştirmek


  Hedef Kitle: Değişim döngüsü içinde yaşayan ve bu süreci olumlu sürdürmek adına farkındalık ve beceri geliştirmek isteyen profesyoneller.

  Süre: 1 Gün (09:00 – 16:00)

  Katılımcı Sayısı: Bir grupta 15 kişi

  Eğitimin Amacı:

  Değişimi İçselleştirmek programının amacı; katılanların birey, takım ve kurum ölçeğinde değişimi daha iyi anlamaları, başa çıkma becerilerini geliştirmelerini ve pratik yöntemler ile iş ve özel hayattaki değişimi yönetebilmelerini desteklemektir.

  Böylece katılımcılarımız; günümüzde artık kaçınılmaz olan değişim kararlarını uygulamak, bazı durumlarda bu kararların öncüsü olmak hatta ortaya çıkabilecek zorluklarla baş etmek konusunda bilgi ve beceri edinmiş olacaklardır.

  Hedefler: Bu eğitim sonunda katılımcılar;

  • Değişimin, hızı her geçen gün artan bir dünya gerçeği olduğunu kabul edecek
  • Değişim sürecinde nasıl bir iletişim tarzı benimsemesinin doğru olacağını anlayacak
  • Takımda oluşabilecek olumsuz sonuçlar ile başa çıkma yöntemlerini öğrenecek
  • Değişim ile gelebilecek fırsatları değerlendirmek için pozitif tavır ve tutum edinecekler

  Eğitim Yöntemi:

  • Tartışma ve değerlendirmeler
  • Profil analizi
  • Değişimi içselleştirme anketleri
  • Grup çalışmaları ve analizler
  • Bireysel ve grup egzersizleri
  • Oyunlar ve değerlendirmeler

  İçerik:

  • Değişimi Algılama
  • Değişimin Hızı
  • Değişim Eğilimleri
  • Ne zaman değişmeli?
  • Değişen-değişmeyen dengesi
  • Değişmemenin Maliyetini Biliyor muyuz?
  • Değişim ve Biz – Konfor Alanımızda mıyız?
  • Değişim Sürecinde Üstlendiğimiz Roller
  • Değişime Verdiğimiz Tepkiler – Değişim Eğrisi Analizi
  • Değişim Sürecinde İletişim
  • Engelleri Fark Etmek ve Başa Çıkmak
  • Kurumdaki Değişim