Ekip Oluşturma ve Geliştirme

  Hedef Kitle: İyi bir takım üyesi olmanın gereklerini yerine getirerek takımın gelişimine maksimum katkıda bulunmayı ve iyi bir takımın üyesi olmanın avantajlarından yararlanmayı isteyen herkes

  Süre: 2 Gün ( 09: 00-16: 00)

  Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

  Eğitimin Amacı:

  Bu program; çalışanların; takım olmanın kritik başarı faktörlerini anlamalarını, takım oluşturmanın evrelerini yakından tanımalarını, başarılı bir takımın özelliklerini ve nasıl oluşturulacağını, nasıl yaşatılacağını bilgi+uygulamaya dayalı bir süreçle deneyimlemeleri ve bu deneyimleri iş hayatlarına taşıyarak elde ettikleri sonuçlara doğrudan yansıtmaları konusunda cesaretlendirilmelerini amaçlar.

  Hedefler: Bu eğitim sonunda katılımcılar;

  • Başarılı takımların ilkelerini anlayacak,
  • Takım olma ihtiyacını kavrayabilecek,
  • Takım ruhunu ve kurum kültürünü güçlendirebilecek,
  • Takımın verimlilik, ilişkiler ve kalitesine sürekli ve artarak olumlu katkıda bulunabilecek,
  • Kendi üzerine düşen konularda sorumluluk, bağlılık ve inisiyatif sergileyebilecek,
  • Sorunlarını şikayet etmek yerine çözebilecek ve hedeflerinin önünde engel oluşturmasına izin vermeyecek,
  • Bireysel iletişim profilini belirleyecek, başkalarının profilini çözümlemek için pratik bir araç edinecek ve etkin iletişimin kilit faktörlerini öğrenip uygulayabilecek,
  • Kişilerin farklılıklarına değil, benzerliklerine odaklanarak uyumlu ve yapıcı iletişim kurabilecek,
  • Takım üyelerine değer verecek ve bunu onları dikkatle dinleyerek gösterecek,
  • İdeal performansına ulaşmak için gerekli gelişim adımlarını atabilecek,
  • Zor durumlardaki davranışları ile saygı ve güven uyandıracaklardır.

  Eğitim Yöntemi:

  • Ekip oluşturma aşamalarında nerede olduğumuza yönelik ön test.
  • İnteraktif bilgi paylaşımı,
  • Oyunlar ve değerlendirmeleri.
  • Video sunumu üzerine tartışmalar.
  • Kavram ve yöntemleri algılamayı ve uygulamayı güçlendirecek bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları.

  İçerik:

  • Biz bilinci
  • Ekip ruhu oluşturma
  • Takım nasıl oluşur?
  • Başarılı takımların yapısı
  • Takım içi çatışmaların çözülmesi
  • Farklı davranışsal stillerle çalışma
  • Takımdaki roller
  • Sinerji kavramı
  • Takım içi iletişim ve karar verme
  • Takımda motivasyon
  • Takıma koçluk etmek
  • Davranışlarının başkaları ve iş sonuçları üzerindeki etkilerini görme
  • Hayat boyu kullanılacak temel iletişim yöntemleri kazanma
  • Ortak başarıya katılma ve sahiplenme
  • Ortak dil ve değer birliği kazanma
  • Farklılıklardan değer üretmenin heyecanını yaşama
  • Şirket vizyonuna odaklanma ve bütünü görme
  • Birlikte uyumlu ve etkin çalışma
  • Yapıcı katılım ve güç birliği sağlama
  • Zorlamadan ve zorlanmadan etki yaratma
  • İş sonuçlarına ve amaca yönelik davranış geliştirme
  • Bölümler arasında uzlaşmacı ve uyumlu işbirliğini özendirme
  • Karşılıklı güven duygusu geliştirme
  • Duygu ve düşünceleri açıkça ve dürüstçe dile getirme
  • Etkili geribildirim alma ve verme
  • Olumsuz duygularla başa çıkma
  • Yapıcı çatışma ve yaratıcı çözüm üretme
  • Duygusal zekâ yetkinliklerini iş hayatına uygulama
  • Yüksek iç motivasyon ve iş arkadaşlarını harekete geçirme
  • Ekip çalışmasını kurumda yaygınlaştırma
  • Oluşan güven ortamında enerji ve yaratıcılığı işe odaklama
  • Ekip çalışmasında süreçlere, rol ve sorumluluklara açıklık kazandırma
  • Diğer ekiplerle yapıcı ve sağlam ilişkiler ve işbirliği kurma
  • Başlatma, karar verme, denetleme, gibi lider işlevlerinde gelişme
  • Bilgi ve birikimlerin paylaşımını sağlama, birbirinden öğrenme