Ekiplerin Beş Temel Özelliği

  Hedef Kitle: İyi bir takım üyesi olmanın gereklerini yerine getirerek takımın gelişimine maksimum katkıda bulunmayı ve iyi bir takımın üyesi olmanın avantajlarından yararlanmayı isteyen herkes.

  Süre: 1 Gün (09:00 – 16:00)

  Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

  Eğitimin Amacı:

  Birbirine bağlı insanlardan meydana gelen bir ekip oluşturmak zordur, ama karmaşık değildir. Aslında is­ter çok uluslu bir şirketin yönetici kadrosunun, isterse büyük bir kuruluşun küçük bir bölümünün başında olun, ya da isterse geliştirilmeye ihtiyaç duyan bir eki­bin sıradan bir üyesi olun, önemli olan meseleyi basit­leştirmektir. Bu program, ekibinizi iyileştirmek amacıyla kullanacağınız açık, özlü ve uygulanabilir bir kullanım kılavuzu sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

  Hedefler: Bu eğitim sonunda katılımcıların;

  • Ekip üyelerinin birbirlerine güvenmesini sağlama.
  • Fikirler etrafında sansürsüz çatışmaya girme.
  • Kararlara ve eylem planlarına bağlı kalma.
  • Bu planları yaşama geçirme konusunda birbirlerin­den hesap sorma.
  • Ortak sonuçlara ulaşma meselesine odaklanma.

  Konularında becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

  Eğitim Yöntemi:

  • İnteraktif bilgi paylaşımı,
  • Ekibinizdeki beş temeli ölçen testler,
  • Oyunlar ve değerlendirmeleri.
  • Video sunumu üzerine tartışmalar.

  İçerik:

  • Birbirine bağlı ekiplerin özellikleri;
   • Birbirlerine güvenirler,
    • Güvenden yoksun ekipler,
    • Güvenli ekip üyelerin özellikleri,
    • Güveni tesis etme önerileri,
   • Fikir çatışması girerler,
    • Çatışmaktan korkan ekipler,
    • Çatışmaya giren ekiplerin özellikleri,
    • Fikir çatışmasını tesis etme önerileri,
   • Kararlara eylem planlarına bağlı kalırlar,
    • Bağlılık göstermeyen ekipler,
    • Bağlılık gösteren ekiplerin özellikleri,
    • Bağlılığı tesis etme önerileri,
   • Birbirlerine hesap sorarlar,
    • Hesap sorulabilirlikten kaçınan ekipler,
    • Hesap sorabilen ekiplerin özellikleri,
    • Hesap sorabilmeyi tesis etme önerileri,
   • Ortak sonuçlara odaklanırlar,
    • Sonuçlara odaklanmayan ekipler,
    • Ortak hedeflere odaklanan ekiplerin özellikleri,
    • Ortak hedeflere odaklanmayı tesis etme önerileri,