İknada Dil İllüzyonları


  Hedef Kitle: Başarı ve sonuç odaklı çalışmak isteyen her seviyede yönetici ve çalışan,

  Süre: 1 Gün (09:00 – 16:00)

  Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

  Eğitimin Amacı:

  Program, katılımcılara insanlar üzerinde etkilerini artırma, ikna etme ve inanç sistemlerini etkilemede kullanılan temel dil mekanizmalarının aktarımını amaçlamaktadır.

  Hedefler: Bu eğitim sonunda katılımcıların;

  • İkna etmenin kişinin inancına doğrudan bir saldırı olmadığını,
  • Diğer seçenekler doğrultusunda inancın ardındaki olumlu niyeti koruyacak şekilde kişinin inancını yeniden çerçeveleyip onun dünya haritasını genişletmeyi,
  • Kısıtlayıcı ve güçlendirici kelime ve cümleleri ayırt edebilmeyi,
  • Farklı bakış açıları kazanmayı ve kazandırmayı öğreneceklerdir.

  Konularında becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

  Eğitim Yöntemi:

  • İnteraktif bilgi paylaşımı,
  • İkna becerilerimizi ölçen testler,
  • Oyunlar ve değerlendirmeleri.
  • Video sunumu üzerine tartışmalar.

  İçerik:

  • İletişim ve İkna Etme
  • Esneklik
  • Yaşadığımız dünyayı algılama şekli konusunda farkındalık yaratılması
  • Verdiğimiz tepkiler hakkında duyarlılık kazanılması
  • Kullandığımız dil ile deneyimlerimiz arasındaki etkileşimin farkına varılması
  • Kısıtlayıcı inançların yapısı ve bunlardan kurtulmak için dilde kullanabileceğimiz farlılıklar hakkında bilgi sahibi olunması
  • Bu kalıpların kullanım yeterliliği ile inançlar üzerinde etkili olunması
  • Nasıl algılayıp nasıl tepki veriyoruz
  • Kullandığımız dil deneyimimizi nasıl çerçeveler
  • Niyet ve yeniden tanımlama kalıpları
  • Değerler ve Kriterler
  • İnançlar ve İnanç Sistemleri
  • İnançların Dildeki Yapısı
  • Düşünce Virüsleri
  • Kısıtlayıcı İnançların Hallinde Dil İllüzyonu Kalıplarının Sistem Olarak Kullanımı