İnsanları Tanımak

  Hedef Kitle: İnsanları tanımak yolunda adım atmak isteyen herkes,

  Süre: Bir Gün ( 09: 00-16: 00)

  Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

  Eğitimin Amacı:

  İnsanların bazı özelliklerinden yola çıkarak, olası düşünce ve davranış şekilleri ile ilgili ipuçları elde edebilmeyi öğrenmektir.

  Hedefler: Bu eğitim sonunda katılımcılar;

  • Kişilik belirleme kriterlerini kullanarak kişilik analiz edebilcek,
  • İnsanı okuyan kişinin iletişimde uyguladığı dört aşamalı süreci tanımlayabilecek,
  • Kişilik tiplerini belirleyebilecek,
  • Kişilik tiplerine göre iletişim kurabilmeyi öğreneceklerdir.

   Eğitim Yöntemi:

  • İnteraktif bilgi paylaşımı,
  • İşlenen tekniklerin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak pek çok uygulama örneği.
  • İnsanı okumayı kolaylaştıran testler,
  • Oyunlar ve değerlendirmeleri.
  • Video sunumu üzerine tartışmalar.

   İçerik:

  • Algılama tarzları,
   • Olumlu,
   • Olumsuz,
  • Kişilik profilleri,
   • Popüler Neşeli
   • Güçlü Kararlı,
   • Mükemmelliyetçi,
   • Sevecen Barışçıl,
  • Kişilik boyutları,
   • İçedönük, Dışa dönük,
   • Duyumsama, Sezgisellik,
   • Düşünme, Hissetme,
   • Algılama, Yargılama,
  • Çoklu zekalar,
  • İletişimde değerlerimiz,
  • Sevgi dili,
  • Zihin programlarımız,
  • İletişim tarzlarımız,
  • İletişimde eyleme dönük farklarımız,