İş Yaşamında Ben Mesajı

  Hedef Kitle: İşi ve pozisyonu gereği çok farklı durumlarda diğer kişilerle ben mesajını geliştirerek etkin iletişim kurmak isteyen herkes.

  Süre: 1 Gün (09:00 – 16:00)

  Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

  Eğitimin Amacı:

  İşyerinde anlamaya ve anlaşmaya dayalı bir iletişim zeminine sahip olabilmek için, iletişimde anahtar rolü oynayan ben mesajı konusunda yetkin bir düzey kazandırmaktır.

  Hedefler: Bu eğitim sonunda katılımcılar;

  • Sen ve ben mesajını tanımlama,
  • Ben mesajından faydalanacak yerleri belirleme,
  • Etkili ben mesajı vermek için gereken becerileri geliştirme,
  • Etkili ben mesajı verebilmek için gerekli olan basamakları tanımlama,

  Konularında becerilerine geliştirmeleri hedeflenmiştir.

  Eğitim Yöntemi:

  • Tartışma ve değerlendirmeler,
  • “Ben Mesajı Profili” analizi,
  • Grup çalışmaları ve analizler,
  • Bireysel ve grup egzersizleri,
  • Oyunlar ve değerlendirmeler,

  İçerik:

  • Ben Mesajının Tanımı,
  • Ben ve Sen Mesajı Arasındaki Farklar,
  • Etkin Ben Mesajının Bildirimin Özellikleri,
  • Ben Mesajı Alma-Verme Teknikleri,
  • Ben Mesajı Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar,
  • Ben Mesajı Verirken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar,
  • Ben Mesajından Nerelerde Faydalanabiliriz?
  • Ben Mesajı Vermenin Adımları,
  • Ben mesajı Sürecini Yönetmek,