İş Yaşamında Dinleme Becerileri

  Hedef Kitle: İşi ve pozisyonu gereği çok farklı durumlarda diğer kişilerle dinleme becerisini geliştirerek etkin iletişim kurmak isteyen herkes.

  Süre: 1 Gün (09:00 – 16:00)

  Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

  Eğitimin Amacı:

  İşyerinde anlamaya ve anlaşmaya dayalı bir iletişim zeminine sahip olabilmek için, iletişimde anahtar rolü oynayan dinleme becerisi konusunda yetkin bir düzey kazandırmaktır.

  Hedefler: Bu eğitim sonunda katılımcılar;

  • Dinlemenin anlamını tanımlayabilecek,
  • Kendi dinleme profilini ve bunun diğerleri ile olan etkileşimini analiz edebilecek,
  • Olumlu ilişkilere engel olan dinleme biçimlerini tanımlayacak,
  • Her seviyede çalışanlarla farklı durumlarda etkili dinlemeyi sağlayabilecek,
  • Çevrelerinde saygı ve güven uyandırabilecek,

  Eğitim Yöntemi:

  • Tartışma ve değerlendirmeler,
  • “Dinleme Profil” analizi,
  • Grup çalışmaları ve analizler,
  • Bireysel ve grup egzersizleri,
  • Oyunlar ve değerlendirmeler,

  İçerik:

  • İletişimin birinci adımı anlamak için dinlemektir,
  • Dinleme becerisi,
  • Dinleme becerisinin önemi,
  • Dinleme süreci;
   • Görsel ve dokunsal kaynaş,
   • İşitsel geriye iz sür,
   • Anlamı ve kastı ortaya çıkar,
   • Etkin dinle,
   • Teyit et,
  • Dinleme seviyeleri;
   • Birinci seviye dinleme,
   • İkinci seviye dinleme,
   • Üçüncü seviye dinleme,
  • Dinlemede zihinsel engeller,
   • Dinliyor görünmek,
   • Seçmek,
   • Prova yapmak,
   • Akıl okumak,
   • Karşılaştırmak,
   • Şüphelenmek
  • İyi bir dinleyici olmak için on ilke,
  • Dinlemede beden dili,