İş Yaşamında Duygusal Zeka

  Hedef Kitle: İş yaşamında kişisel potansiyelini tanımak, geliştirmek ve daha yüksek bir performansa ulaşmak isteyen herkes katılabilir.

  Süre: 1 Gün (09:00 – 16:00)

  Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

  Eğitimin Amacı:

  Herkes kızabilir, bu kolaydır. Ancak doğru insana, doğru ölçüde, doğru zamanda, doğru nedenle ve doğru şekilde kızmak, işte bu kolay değildir. İşte bu çerçevede seminerin amacı işyerlerinde önemli hale gelen Duygusal Zeka ve Beş alanıyla ilgili bilgi, beceri ve farkındalık kazandırmak, duygu temelli sorunlara çözüm getiren bakış açıları konusunda paylaşımda bulunmaktır.

  Hedefler: Bu eğitim sonunda katılımcıların;

  • İş ve özel hayatlarında IQ (Salt Zeka) ve EQ (Duygusal Zeka) arasındaki farkları ve her birinden nasıl yararlanacaklarını tanımlayabilecekler.
  • Duygularını tanıma, birbirinden ayırt etme ve davranışlarını buna göre düzenleme konusunda da yetkin bir bilgi düzeyine sahip olacaklardır.
  • Takımlarda ve şirketlerde duygusal zekanın önemini kavrayacaklar,
  • Kişisel ve kişilerarası duygusal zekalarını geliştirebileceklerdir.

  Konularında becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

  Eğitim Yöntemi:

  • İnteraktif bilgi paylaşımı,
  • Duygusal zeka testi,
  • Oyunlar ve değerlendirmeleri.
  • Video sunumu üzerine tartışmalar.

  İçerik:

  • Duygusal Zeka ihtiyacı,
  • Bilişsel Zekadan Duygusal Zekaya,
  • Duygusal Zekanın tanımı,
  • Duygusal Zekanın iki boyutu,
   • Kişisel Duygusal Zeka,
   • Kişilerarası Duygusal Zeka,
  • Duygusal Zekanın Beş Yetkinliği ve Yirmi dört Faktörü,
  • Öz bilinç,
  • Kendine çekidüzen verme,
  • Motivasyon,
  • Empati
  • Sosyal beceriler