İş Yaşamında Stres

  Hedef Kitle: Koşullar ne olursa olsun, stres düzeyini kontrol altında tutmak, iş yerinde performansını, yaşam kalitesini artırmak ve ilişkilerini daha iyi yönetmek isteyen herkes.

  Süre: 1 Gün (09:00 – 16:00)

  Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

  Eğitimin Amacı:

  İş hayatımızda karşılaştığımız stresin etkisini tanımlamak ve stresin olumsuz etkilerini kontrol altında tutmaya yardımcı olacak teknikler ve alıştırmalar sunmaktır.

  Hedefler: Bu eğitim sonunda katılımcıların;

  • Stresi tanımlayabilecek ve stres sinyallerini fark edebilecek,
  • Yaşamlarındaki stresi kontrol altına alabilmek için kapsamlı bilgi sahibi olacak,
  • Kişisel potansiyellerini kavrayacak,
  • Stresle baş edebilmek için gerekli kısa ve uzun vadeli yöntemler ve hemen uygulayabilecekleri becerileri kazanacaklardır.

  Konularında becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

  Eğitim Yöntemi:

  • İnteraktif bilgi paylaşımı,
  • Bireysel stres ölçümü testi,
  • Oyunlar ve değerlendirmeleri.
  • Video sunumu üzerine tartışmalar.

  İçerik:

  • Ruh halimiz ve duygularımız nasıl oluşur?
  • Beyin, dil, davranış ilişkisi nasıl oluşur?
  • Zihnimizdeki görüntüleri kontrol etmek,
  • İç diyaloglarımızı kontrol etmek,
  • Duygularımızı kontrol etmek,
  • Algı filtreleri nelerdir?
  • Sınırlayıcı düşüncelerimizden nasıl kurtulabiliriz?
  • Kendi iç çatışmalarımızı nasıl engelleriz?
  • Düşüncelerimiz nasıl oluşur?
  • Olaylara bakış açılarımız seçeneklerimizi nasıl artırır?
  • Stres kaynakları,
  • Stresle başa çıkma yöntemleri,