İş Yerinde Güvenli Davranış

  Hedef Kitle: Tüm çalışanlar.

  Süre: 1 Gün (09:00 – 16:00)

  Katılımcı Sayısı: Bir grupta 15 kişi

  Eğitimin Amacı:

  Kendi görüşlerimizi güvenle dile getirebilmek, hakkımızın yendiğini düşündüğümüz durumlarda bunu güvenle ifade edebilmek, zorlu durumlar ve insanlar karşısında güvenli duruş sergileyebilmek hepimizin zaman zaman zorlandığı konulardan bazıları.

  Bu zorluk bazen yetiştirilme tarzından bazen de inanç ve geleneklerimizden geliyor. Bununla birlikte giderek yoğunlaşan iş hayatında güvenli duruş sergilemek gereken durumlarda daha sık karşılaşabiliyoruz.

  Güvenli duruşun saldırgan veya çekinik duruştan farkını ve hangi durumlarda ve nasıl başarı ile kullanılabileceğini  bu eğitimde paylaşıyoruz.  Program akışında yer alan test ve analizler kadar senaryo ve vaka çalışmaları da konunun daha iyi anlaşılmasına ve uyum içinde ve yapıcı bir iş hayatı için becerilerin gelişmesine katkıda bulunuyor.

  Hedefler: Bu eğitim sonunda katılımcılar;

  • Güvenli davranışın tanımını net yapabilecek,
  • Güvenli davranışı saldırgan ve çekinik davranıştan ayıran özellikleri daha iyi anlayacak
  • Davranış tarzını duruma ve karşısındaki kişiye göre uyarlayabilecek
  • İşyerinde zor durumlarla ve olası çatışmalarla başa çıkabilecek
  • Doğru ve güvenli iletişim modeli ile karşısındakileri etkileyebilecek, çevrelerinde saygı ve güven uyandırabileceklerdir.

  Eğitim Yöntemi:

  • Tartışma ve değerlendirmeler
  • Profil analizi
  • Güvenli davranış anketleri
  • Grup çalışmaları ve analizler
  • Bireysel ve grup egzersizleri
  • Oyunlar ve değerlendirmeler

  İçerik:

  • Davranış Modelleri Hakkında
    • Güvenli
    • Saldırgan
    • Çekinik
    • Yönlendirici – Manipülatif
  • Kişisel Davranış Modelini Ortaya Çıkarmak  – Ne Kadar Güvenliyim?
  • Güvenli Davranışın Yararları
  • Güvenli Davranmak için Düşünce Yanlışlarından Kurtulmak
  • Söylem ile Eylemin Uyumu
  • İki Taraf İçin de Kazan – Kazan Sonucu Yaratmak