Kendini Keşfet 08.05.2020

  Katılımcı Profili

  Kendini keşfetmek isteyen herkes

  Süre: 1 gün – 09:00 – 16:00 saatleri arası

  Katılımcı Sayısı: Bir grupta 20 kişi

  Eğitimin Amacı

  Eğitimin Amacı: Bu eğitim programı ile katılımcılara pozitif düşünme ve pozitif davranma becerileri kazandırılarak iş ve sosyal hayatta olumlu bakış açısı sergilenmesi ve davranışların sorumluluk boyutlarının sahiplenilmesi amaçlanmaktadır.

  Eğitimin İçerikleri

  İçerikler

  1. Proaktivite Kavramı
  2. Etki – Tepki Döngüsünde Yaşam
  3. Sonuçları Seçebilme Gücümüz
  4. Karar Anı ve Seçerek Özgür Yaşamak
  5. İlke Merkezli Yaşam
  6. İlgi ve Etki Alanlarımız
  7. Davranış Tipleri
  8. Bilinçli ve Niyete Dayalı İlişkiler
  9. Kişisel Değerlerin Keşfi
  10. Hayat Amacının Keşfi
  11. Hayattaki Rollerimiz
  12. Sonunu Düşünerek Hareket Etme
  13. Düşünceden Eyleme Geçiş

  Hedefler ve Eğitim Yöntemi

  Hedefler:

  Bu eğitim sonunda katılımcılar;

  • Geleneksel kalite yaklaşımında yeni bir boyut olan kalitenin insan boyutunu fark edebilecek.
  • Ürün ve hizmet kalitesinin yanı sıra kişisel kalite gelişimine odaklanabilecek.
  • Somut ve soyut kaliteyi geliştirebilecek pratik araçları öğrenip uygulayabilecek.
  • Yüksek kişisel kalitenin kendileri için avantajlarını fark edebilecek.
  • Ürün ve hizmet kalitesi sağlamada kişisel gücü fark edip kullanabilecek.
  • Kalitenin günümüzde iş ve özel hayatta vazgeçilmez bir kavram olduğunu anlayacak.
  • Adı kişisel kalitesi ile özdeş çalışanlar olabileceklerdir.

  Eğitim Yöntemi:

  1. İnteraktif bilgi paylaşımı
  2. Kendi keşif analizi
  3. Oyunlar ve değerlendirmeleri
  4. Video sunumu üzerine tartışmalar

  Sertifika ve Eğitim Kayıt

  Sertifika :

  Siyah Kare Eğitim ve Danışmanlık düzenlediği genel katılıma açık eğitimleri Gedik Üniversitesi ile iş birliği içerisinde düzenlemektedir.

  Eğitim sonunda katılımcılara Gedik Üniversitesi onaylı sertifika verilecektir.

  Eğitim Kayıt : 

  Bu eğitime kayıt olmak istiyorsanız info@siyahkare.com.tr ya da bunal@siyahkare.com.tr mail adresine katılmak istediğiniz eğitimin adını yazarak başvurabilirsiniz.