Kişisel İmaj

  Hedef Kitle: Tüm çalışanlar

  Süre: 1 Gün (09:00 – 16:00)

  Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

  Eğitimin Amacı:

  Kişisel algı (imaj) yönetimi programı, kişisel algıyı bir bütün olarak ele alarak tüm iç ve dış etkenlerin nasıl kullanılması gerektiğini aktarmaktadır. Kurum algısı ile tutarlı çalışan algısı yaratma yolunda, kişilere bilimsel temellere dayalı ipuçları vermektedir. Kurumlara özgü değerler ve kültür üzerinde çalışılarak, kurum beklentileri doğrultusunda oluşturmakta ve sunulmaktadır.

  Hedefler: Bu eğitim sonunda katılımcıların;

  • Güçlü bir kişisel algı için olmazsa olmazları benimseme,
  • Kişisel iletişim tarzını tanıma ve eksikleri geliştirme,
  • Kişisel algıyla tutarlı beden dili özellikleri kazanma,
  • Olumlu bir ilk izlenim için gerekli olanlar,
  • İş ve sosyal hayatta giysilerin dili, renklerin uyumuyla tanışma,
  • Yaşamın içinden nezaket ve görgü kurallarını benimseme,
  • Kişisel algı yönetiminin ilk adımı; Kişisel gelişim planı yapma,

  Konularında becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

  Eğitim Yöntemi:

  • İnteraktif bilgi paylaşımı,
  • Kendinizi nasıl algılıyorsunuz? Analizi,
  • Oyunlar ve değerlendirmeleri.
  • Video sunumu üzerine tartışmalar.

  İçerik:

  • Kişisel imaj nedir?
  • Öz imaj
  • Algılanan imaj
  • İstenen imaj
  • İş hayatında imaj faktörü
  • Bir görüşte başarı
  • Kariyer ve iş ortamına uygun giyinmek
  • Kullanılabilecek renkler ve aksesuarlar
  • Mimikler
  • Konuşma tarzı
  • El sıkışmak
  • Davranışlar
  • Etkileyici duruşun sırları
  • Sözlü ve sözsüz iletişim