Kurumsal Aidiyet

  Hedef Kitle: Çalıştığı kurumda değerini artırmak ve iyi bir çalışan olmanın gereklerini en üst düzeyde yerine getirerek kariyerini geliştirmek isteyen herkes.

  Süre: 1 Gün (09:00 – 16:00)

  Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

  Eğitimin Amacı:

  Çalışan olma bilinci temelinde yatan sorumluluk alma, inisiyatif kullanma ve şirketine bağlı olma kavramlarının benimsenmesini sağlayarak, çalışanların enerjilerini yükseltmek ve iş yerinde kurum vatandaşlığı kültürünün temellerini atmada yardımcı olmaktır.

  Hedefler: Bu eğitim sonunda katılımcıların;

  • Kendi çıkarları ve kurumun çıkarları doğrultusunda ellerinden gelenin en iyisini yapabilecek,
  • Kurumun elde edeceği sonuçlar ile ilgili olarak sorumluluk hissedecek,
  • Kurumun hedeflerine ve kurumda diğer çalışanlara bağlılık hissedecek,
  • Takım ruhu yaratmaya ve korumaya katkıda bulunabilecek,
  • Kurumun gelişmesi ve işlerin yolunda gitmesi için kendi etki alanını doğru kullanacaklardır.

  Konularında becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

  Eğitim Yöntemi:

  • İnteraktif bilgi paylaşımı
  • Kurumsal aidiyeti ölçen testler
  • Oyunlar ve değerlendirmeleri
  • Video sunumu üzerine tartışmalar

  İçerik:

  • Kurumsal aidiyet
  • Kurumsal aidiyet bilincine gereksinim
  • Kurumsal aidiyetin üç ana unsuru
   • Sorumluluk
   • Bağlılık
   • İnisiyatif
  • Kurumsal aidiyet bilincine sahip birey
  • Kurumsal aidiyetin sağladığı üstünlükler
  • Kurumsal aidiyet bilincinin unsurları
  • Kurumsal aidiyet kültürüne sahip kuruluş
  • Kurumsal aidiyetin şirkete sağladığı üstünlükler
  • Biz kültürü
  • Kurumsal aidiyetin hayata geçirilmesi