Lider Yönetici Becerileri


  Hedef Kitle: İyi bir takım yöneticisi olmanın gereklerini yerine getirerek takımın gelişimine maksimum katkıda bulunmak ve iyi bir takımın lideri olmak isteyen herkes,

  Süre: 1 Gün (09:00 – 16:00)

  Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

  Eğitimin Amacı:

  Her kademedeki yönetim birimlerinde çalışanların, hedeflerine çalışanları vasıtasıyla ulaşmalarının sağlamak, yönetim zincirinde ortaya çıkan zorlukların aşılması için etkin bir yönetim, eğitim ve uygulama ortamı yaratmak, iş sonuçlarını olumlu yönde etkilemek için gruba liderlik yapabilme yol ve yöntemlerini geliştirerek kurumsal gücün maksimum kullanımını sağlanmaktır.

  Hedefler: Bu eğitim sonunda katılımcıların;

  • Yöneticiler, yöneticilik ve liderlik kavramlarına derinlemesine ve detaylı bir bakış açısı kazanacaklar,
  • Değişik liderlik modelleri, liderin sorumlulukları ve görevleri konularını kendilerine uyarlama fırsatı elde edecekler,
  • Liderlik becerilerini inceleyip, kendi profil-durum analizlerini çıkarma fırsatı elde edecekler,

  Konularında becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

  Eğitim Yöntemi:

  • İnteraktif bilgi paylaşımı,
  • Lider yönetici yetkinliklerini ölçen testler,
  • Oyunlar ve değerlendirmeleri.
  • Video sunumu üzerine tartışmalar.

  İçerik:

  • Lider Yönetici kimdir ve Neden Önemlidir?
  • Yönetici ile Lider Arasındaki Farklar
  • Yöneticinin Belirleyici Özellikleri Nelerdir?
  • Yöneticinin Bireysel Performansının Yükseltilmesi
  • Yöneticilik Niteliklerini Geliştirmek
  • Başkalarına Yöneticilik Etmek
  • İstenilen Davranışın Öğretilmesi
  • Yöneticinin, Çalışanlarının Özgüvenini Artırması
  • Çalışma Hayatında Duygusal Zekadan Faydalanma
  • Yetkinin Ve Sorumluluğun Devredilmesi
  • Karar Vermenin Zor Tarafları
  • Yöneticinin Kararlarının Gücü
  • Yönetim Planlaması Yapmak
  • Zamanı Etkili Kullanmak
  • Fikir Zenginleştirme
  • Sorumluluklar Yaratma
  • Etkileyici Kişisel Görüş Oluşturma
  • Ekibi Temsil Eden Kişisel Görüş Oluşturma
  • Görevlendirme Teknikleri
  • Ekip Çalışması Planlama
  • Takım Yönetiminde Katılımı Sağlama
  • Profesyonel Çalışma Sistemleri Geliştirme