Liderlikte Duygusal Zeka – 23.05.2020

  Katılımcı Profili

  Organizasyondaki ilk, orta ve üst kademedeki tüm liderler.

  Süre: 1 gün – 09:00 – 16:00 saatleri arası

  Katılımcı Sayısı: Bir grupta 20 kişi

  Eğitimin Amacı

  Eğitimin Amacı: Araştırmalar birbirini doğrular şekilde günümüzde başarı, huzur ve mutlulukta duyguları anlama ve yönetme kapasitesinin etkisinin öneminden bahsediyor. Hayattaki başarı ve mutluluk için duygusal zekanın önemi giderek daha fazla anlaşılıyor.

  Duygusal Zeka;  insanın kendisinin veya başkalarının duygularını anlama, algılama, yönetme, yönlendirme becerisinin ve kapasitesinin tümü olarak tanımlanabilir.  Araştırmalara göre “duygusal zeka” kişinin hem kendisinin hem de etrafındakilerin performanslarını artırmada etkili 5 ana beceri alanı ile tanımlanabilir. Tüm bu bilgilere rağmen yönetici ve liderler hala çalışanları ile ilişkilerinde duygularını işe dâhil ettiklerinde otoritelerinin sarsılacağını düşünebiliyorlar.  Oysa iş dünyasında başarılı liderler olabilmenin en önemli araçlarından biri liderin duygusal zeka beceri alanlarında ustalaşmasıdır. Çünkü duygular güven, bütünlük, empati, esneklik, güvenilirlik, yaratıcılık, işbirliği ve inisiyatifi harekete geçirir. Duygular motive edicidir, yapılan işe amaç ve anlam katar, duyguyla inşa edilen her şey daha kalıcıdır.

  Belki de işin en güzel tarafı duygusal zekanın bilinçli bir çaba ile geliştirilebileceğidir.

  Bu eğitim programında liderler ve yöneticiler ile duygusal zekanın tanımını, anlamını ve başarılı ve etkili olmak için duygusal zekayı nasıl ele alıp hayata ve işe dahil edebileceklerini ve nasıl geliştirmeye devam edebileceklerini hem teorik hem de pratik düzeyde konuşuyor ve uygulamalar ve anketler ile hayata geçirmeye çalışıyoruz.

  Eğitimin İçerikleri

  İçerikler

  1. Liderlikte Duygusal Zekâ İhtiyacı.
  2. Duygusal Zekalı Liderlik Neden Gereklidir?
  3. Duygusal Zekanın Tanımı.
  4. Kişisel Duygusal Zekanın Tanımı ve Başarıda Önemi.
  5. Kişisel Duygusal Zekanın Bileşenleri.
  6. Kişilerarası Duygusal Zekanın Tanımı ve Liderin Başarısına Etkisi.
  7. Kişilerarası Duygusal Zekanın Bileşenleri.
  8. Duygusal Zekalı Liderliği Eyleme Dökme Vaka Çalışmaları.
  9. Liderlikte Duygusal Zeka İhtiyacı.

  Hedefler ve Eğitim Yöntemi

  Hedefler:

  Bu eğitim sonunda katılımcılar;

  • Çalışanlarının duygu, düşünce ve hassasiyetlerini tanımayı, anlamayı ve yönlendirmeyi öğrenecekler.
  • Algılama, öğrenme, ilişki kurma, öncelik sırasına koyma gibi fonksiyonları yerine getirirken çalışanlarıyla ilgili olarak, yalnızca mantık veya teknik analizlere dayanarak hareket etmek yerine duygusal değerleri de hesaba katmayı öğrenecekler.
  • Lider kendini kontrol etmelidir, öz-denetimin önemini ve “duygusal patlamadan” kaçınmanın yollarını öğrenecekler ve çalışanlarına öğretebilecekler.
  • Lider olarak kişisel ve kişilerarası duygusal zekâlarını geliştirebileceklerdir.

  Eğitim Yöntemi:

  1. Tartışma ve değerlendirmeler.
  2. Profil analizi.
  3. Liderlikte duygusal zeka anketleri.
  4. Grup çalışmaları ve analizler.
  5. Bireysel ve grup egzersizleri.
  6. Oyunlar ve değerlendirmeler.

  Sertifika ve Eğitim Kayıt

  Sertifika :

  Siyah Kare Eğitim ve Danışmanlık düzenlediği genel katılıma açık eğitimleri Gedik Üniversitesi ile iş birliği içerisinde düzenlemektedir.

  Eğitim sonunda katılımcılara Gedik Üniversitesi onaylı sertifika verilecektir.

  Eğitim Kayıt : 

  Bu eğitime kayıt olmak istiyorsanız info@siyahkare.com.tr ya da bunal@siyahkare.com.tr mail adresine katılmak istediğiniz eğitimin adını yazarak başvurabilirsiniz.