Liderlikte Enneagram

  Hedef Kitle: Önce kendisini sonra karşınızdaki kişiyi doğru olarak tanımayı amaçlayan herkes.

  Süre: 2 Gün ( 09: 00-16: 00)

  Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

  Eğitimin Amacı:

  Program, iş ve ilişkilerden bağımsız olarak, önce kendinizi sonra karşınızdaki kişiyi doğru olarak tanımayı öğrenmenizi amaçlar. Mizaç zemini üzerine oluşan ve gelişen kişilik tipleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olup kazandığınız bu yetkinliği  yaşamınızın her alanında kullanabilmenizi hedefler.

  Hedefler: Bu eğitim sonunda katılımcılar;

  • Kişinin;
  • Davranışının altında yatan ana arayışı,
  • Yaşamdaki temel ve ara hedeflerini,
  • Algı ve dikkat önceliklerini,
  • Motivasyon kaynaklarını,
  • Olaylara bakış açısını,
  • Tepkilerinin anlam bulmaya ve yorumlamaya çalışan, hem kişinin kendisini hem de çevresini anlayacaklar.
  • Ayrıca;
  • Birlikte çalıştığı kişilerle etkili ve verimli çalışma,
  • Görev alma ve görev verme süreçlerinde mizacına uygun ve başarılı olabileceği tercihler yapabilme,
  • Hizmet sunma, satış ve pazarlama süreçlerinde, muhatabını anlama ve uygun yaklaşımları bulunma,

  Eğitim Yöntemi:

  • Tartışma ve değerlendirmeler
  • Enneagram Profil analizi
  • Grup çalışmaları ve analizler
  • Bireysel ve grup egzersizleri
  • Oyunlar ve değerlendirmeler

   İçerik:

  • İnsanlar neden farklıdır?
  • Aynı olaylara neden farklı tepkiler veririz?
  • İnsanın doğuştan getirdiği şeyler var mıdır?
  • Anne baba ve çevre ne ölçüde etkilidir?
  • İnsanları anlama konusunda önemli bir yol haritası ve kılavuz olan
  • Dokuz Mizaç Modeli nedir?
  • İnsan nedir sorusu; Ruhsal-psikolojik, bedensel boyut,
  • Merkezler ve bölümleri,
  • Mizaç ve kişiliğin kökeni
  • Mizaç-kişilik-karakter
  • Modelin dinamikleri,
  • Stres ve rahat hatları,
  • Kanat yapısı ve etkileşim tarzları,
  • Sağlıklı, ortalama ve sağlıksız seviyeler,
  • Tiplere Giriş (Her bir tip için)
  • Tipin temel arayışı,
  • İkincil arayışlar ve yansımaları,
  • Eylem duygu ve düşünce tarzı,
  • Temel korku ve kaçınmaları,
  • Temel risk alanları,
  • Motive eden faktörler,
  • Motivasyonunu bozan faktörler,
  • Kanatlar ve etkileri,
  • Sağlıklı, ortalama ve sağlıksız seviyede yansımaları,,
  • Alt tipler ve yansımaları,
  • Strese yol açan faktörler,
  • Stres hattında gösterilen tutumlar,
  • Rahatlatıcı faktörler,
  • İlişkiden beklentileri,
  • Diğer tiplerden nasıl ayrıldığı,
  • İyi geçinebilmek için tipe nasıl davranılması gerektiği,
  • Rahat hattında gösterdiği tutumlar,
  • Eğilimli olduğu psikolojik hastalıklar,
  • Çözüm ve tavsiyeler,