Mentor Satışçı – 12.06.2020

  Katılımcı Profili

  Satış ekiplerini yöneten ekip liderleri

  Süre: 1 gün – 09:00 – 16:00 saatleri arası

  Katılımcı Sayısı: Bir grupta 20 kişi

  Eğitimin Amacı

  Eğitimin Amacı: Mentorluk, bireysel performansı düzeltmeye, korumaya, geliştirmeye ve sınırları zorlamaya yönelik kendiliğinden başlatılan etkinliklerdir. İnsanlar her zaman, bulundukları yerden daha iyi bir yerde olma arzusu taşırlar. Bunun için de bir bedel ödemeye hazırdırlar. Bu eğitim mentor becerilerini öğrenmek ya da mentor satıcı olmak isteyen çalışanlar için hazırlanmış bir çerçeve programıdır. Katılımcılar, bu seminerde mentor satıcılığın ne olduğunu, faydalarını uygulamalı örneklerle öğreneceklerdir.

  Eğitimin İçerikleri

  İçerikler

  1. Uyum sağlama ve ahenk kurma,
  2. Uyum ve ahengi bozan durumlar,
  3. Etkin dinleme,
  4. Dinleme engelleri,
  5. Doğru sorular sorma,
  6. Sorularla kişiyi yönlendirme,
  7. Geri bildirim verme,
  8. Yetişkinler nasıl öğrenir?
  9. Önyargılı yetişkinleri kazanma,
  10. Eğitim motivasyonunda sürekliliği sağlama,
  11. Planlama ve ön hazırlık aşamaları,
  12. İçerik oluşturma aşamaları,
  13. Sunuşun başarısı nasıl artırılır?
  14. Konuşma yaparken söz ve beden dili uyumu,
  15. Sorulara cevap verirken nelere dikkat edilmeli?

  Hedefler ve Eğitim Yöntemi

  Hedefler:

  Bu eğitim sonunda katılımcılar;

  • Başarılı bir mentor satıcı olmak için gereken becerileri tanımlayabilecek ve geliştirebilecek,
  • Başarılı mentor satıcının önündeki engelleri değerlendirebilecek,
  • Mentor satıcı fırsatlarını tanımlayabilecek,
  • Mentor satıcı sürecini açıklayabilecek,
  • Mentor satıcı görüşmesi öncesi hazırlık çalışmaları ve görüşme sırasında kullanabileceği iletişim becerileri hakkında bilgi sahibi olabilecek,

  Konularında becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir

  Eğitim Yöntemi:

  1. İnteraktif bilgi paylaşımı,
  2. Mentor satıcı yetkinliklerini ölçen testler,
  3. Oyunlar ve değerlendirmeleri.
  4. Video sunumu üzerine tartışmalar.

  Sertifika ve Eğitim Kayıt

  Sertifika :

  Siyah Kare Eğitim ve Danışmanlık düzenlediği genel katılıma açık eğitimleri Gedik Üniversitesi ile iş birliği içerisinde düzenlemektedir.

  Eğitim sonunda katılımcılara Gedik Üniversitesi onaylı sertifika verilecektir.

  Eğitim Kayıt : 

  Bu eğitime kayıt olmak istiyorsanız info@siyahkare.com.tr ya da bunal@siyahkare.com.tr mail adresine katılmak istediğiniz eğitimin adını yazarak başvurabilirsiniz.