Müşteri Memnuniyeti

  Süre: 1 Gün (09:00 – 16:00)

  Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

  Eğitimin Amacı:

  Bu eğitim programımızda, günümüzün rekabet ortamında kurumları farklılaştırmakta en belirleyici faktör olan müşteri odaklı düşünmenin önemini ve kurum adına müşteri ilişkilerini yürüten çalışanların davranışlarının sürece etkilerini mercek altına alınacaktır.

  Hedefler: Bu eğitim sonunda katılımcıların;

  • Günümüz rekabet koşullarında müşteri memnuniyetinin önemini,
  • Hizmet kalitenizi artırmanın yollarını,
  • Müşteri şikayetlerini armağan olarak karşılayabilmek için neler yapılması gerektiğini,
  • Müşteri ile etkin iletişim yollarını,
  • Müşteri problemlerine doğru çözüm üretirken dikkat edilmesi gerektiğini öğreneceksiniz.

  Konularında becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

  Eğitim Yöntemi:

  • İnteraktif bilgi paylaşımı,
  • Kişisel kalite analizi,
  • Oyunlar ve değerlendirmeleri.
  • Video sunumu üzerine tartışmalar.

  İçerik:

  • Müşteri ve müşteriye hizmet,
  • Müşteri odaklılık kavramı,
  • Müşteri beklentilerini karşılama,
  • Müşteri şikayetleri,
  • Müşteri ile yüz yüze iletişim,
  • Müşteri ile telefonda iletişim,
  • Müşteri ile ilişkilerde zor zamanlar,
  • Müşteri problemleri,
  • Müşteriler nasıl bir hizmet istiyorlar?
  • İyi bir çalışanın özellikleri,
  • Ürün ve hizmet bilgisi nelerden oluşur?
  • Ürün ve hizmet özelliği ile faydası arasındaki fark,
  • Ürün ve hizmeti sunmak,
  • Müşteri davranışları ve karşı taktikler,
  • Müşteri şikayeti ile ilgilenme,
  • İletişim kanalları,
  • İtiraz nedenleri,
  • Müşteriyi aktif karşılama,
  • Dış görünüm ilkeleri,
  • Müşteriye kullanılmayacak sorular,
  • Müşteriye kullanılacak uğurlama şekil ve cümleleri,
  • Müşteriye olumlu ve olumsuz beden dili örnekleri,