Müşteri Odaklı Hizmet Becerilerini Geliştirmek

  Hedef Kitle: Müşterilerle dolaylı ya da direkt temasta bulunan tüm çalışanlar ve onların ilk kademe yöneticileri.

  Süre: 1 Gün ( 09: 00-16: 00)

  Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

  Eğitimin Amacı:

  Müşteri Odaklı Hizmet Becerilerini Geliştirme programında amacımız; katılımcıların “müşteri odaklı tutum ve davranışlar” konusunda farkındalık kazanması, müşteri gözünden bakabilmesi, öğrendiklerini davranışa dönüştürebilmesi için beceriler geliştirmesidir.

  Eğitimde dış müşteri kadar iç müşteri kavramına da yoğunlaşıyoruz. Farklı seviye ve sektörlerden örnekler ile katılımcıların müşteriler ile her temaslarında kurumun hizmet vaadini yerine getirmesi için gereken yaklaşım ve becerilere odaklanıyoruz.

  Hedefler: Bu eğitim sonunda katılımcılar;

  • Müşteri odaklı hizmet yönetimini bir fırsat olarak görebilecekler
  • Rekabette ana unsurun müşteriye yaklaşım olduğunu anlayacaklar
  • Müşteri odaklı hizmet konusunda hangi seviyede olduklarını fark edecekler
  • Güçlü ve gelişime açık yönlerini tanımlayacaklar
  • Kurumun ve müşterinin ortak kazancı için kişisel sorumluluk ve inisiyatif alacaklar

  Eğitim Yöntemi:

  • Tartışma ve değerlendirmeler
  • Profil analizi
  • Zaman yönetimi anketleri
  • Grup çalışmaları ve analizler
  • Bireysel ve grup egzersizleri
  • Oyunlar ve değerlendirmeler

  İçerik:

  • Müşteri Hizmeti Vaadiniz
  • Müşterim Kimdir?
  • Müşteri Ne Bekler?
  • Müşteri Hizmetinde Olumlu ve Aktif Bakış Açısının Önemi
  • İdeal Hizmet Kavramı = Beklentileri Karşılama ve Aşma
  • Müşteri Hizmetinde İletişim Becerilerinde Mükemmelleşmek
  • Müşteri Hizmetinde Sözlü ve Sözsüz İletişim
  • Daima Profesyonel Nezaketi Korumak
  • İşler Zorlaştığında
  • Aksiyon Planım: Öğrendiklerimi Nasıl Uygulayacağım?