Mutlu Bir İşin Üç Göstergesi


  Hedef Kitle: İş yaşamında mutlu çalışanlar görmek isteyen, sadece şirketlerin per­formansını geliştirmek için değil, aynı zamanda insanları­mızın yaşamlarını olumlu yönde etkilemek için de bir fırsat arayan tüm yönetici veya yönetici adayları.

  Süre: 1 Gün (09:00 – 16:00)

  Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

  Eğitimin Amacı:

  Mutsuz işler her yerde bulunur. Danışmanlık firmaları, tele­vizyon istasyonları, bankalar, okullar, bilgisayar yazılım şirketleri, profesyonel futbol sahaları, eğlence parkları. Ve her düzeyde vardırlar, üst düzey yönetici süitinden resepsiyon masa­sına ve posta odasına kadar. Bu eğitim işinizi mutlu kılmanın yollarını öğretecektir.

  Hedefler: Bu eğitim sonunda katılımcıların;

  • İşyerinde mutsuzluğun bedelini,
  • Mutluluğun üç göstergesini,
  • İşteki mutsuzluğun nedenlerini araştırıp bulma ve çözümler üretme,

  Konularında becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

  Eğitim Yöntemi:

  • İnteraktif bilgi paylaşımı,
  • İşinizdeki mutluluğunuzu ölçen testler,
  • Oyunlar ve değerlendirmeleri.
  • Video sunumu üzerine tartışmalar.

  İçerik:

  • İş yerinde mutsuzluğun bedeli,
  • Mutluğun üç göstergesi;
   • Bilinir olmak,
   • İşinin birleri tarafından önemsenmesi,
   • İlerlemelerini ve katkılarını ölçebilmek,
  • İş tatmini için yönetmenin yararları ve karşılaşılan engeller,
  • İşteki mutsuzluğun nedenlerini araştırmak ve çözüm aramak;
   • Anonimlik,
   • Önemsizlik,
   • Ölçülemezlik,