Önemli İşlere Öncelik

  Hedef Kitle: Sonuç ve etkinlik odaklı bir kurum kültürü için hedeflerini belirleyerek onlara doğru planlama yaparak ulaşmanın yöntemlerini öğrenmek isteyen profesyoneller.

  Süre: 1 Gün (09:00 – 16:00)

  Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

  Eğitimin Amacı:

  Zamana ve hayata daha doğru bir bakışla ve doğru tekniklerle yaklaşarak, daha etkin sonuç üreten çalışma alışkanlıkları yaratmak, etkililiği artırmak, kişisel performansı yükseltmek ve zaman yönetimi konusunda uygulanabilir beceriler kazandırmaktır. Bu seminer sırasında farklı uygulama araçlarından örnekler verilecek ve katılımcıların kendilerine en uygun aracı seçip kullanmaları konusunda alternatiflerinin oluşmasına yardımcı olunacaktır.

  Hedefler: Bu eğitim sonunda katılımcılar;

  Planlama araçlarını kullanmak.

  • İş hedeflerinin yapılacak kilit önemdeki işlere dönüştürülmesini,
  • Kilit önemdeki işlere öncelik tayin edilmesini,
  • Yapılacak kilit önemdeki işlerin kurumsal hedefler ve temel amaçla uyum içerisinde olduğundan emin olunmasını,
  • İş düzeninin haftalık ve günlük temelde öncelik sırasına konulmasını,
  • Görevlerin kısa vadede olduğu gibi uzun vadede de yararlı olduğundan emin olunmasını,
  • Üretken amaçlara zaman ayırmak için acil ama daha az önemli görevlerin elenmesini,
  • Verimliliği arttırmak için planlama araçlarının nasıl kullanılacağının gösterilmesini,

  Konularında becerilerine geliştirmeleri hedeflenmiştir.

  Eğitim Yöntemi:

  • Zamanın iş ve özel yaşamda nasıl kullanıldığını fark etmeye yönelik ön test.
  • Tartışma ve değerlendirmeler,
  • Grup çalışmaları ve analizler,
  • Bireysel ve grup egzersizleri,
  • Oyunlar ve değerlendirmeler,

  İçerik:

  • Doğru Uygulama Alışkanlığı.
  • Stratejiyi uygulamak.
  • Yalnızca acil olan öncelikler yerine önemli olanlara odaklanmak.
  • Kilit hedeflere ulaşmak için gerekli görevleri tanımlamak.
  • Düşük öncelikleri elemek.
  • Yapılacakları öncelik sırasına koymak.
  • Acil değil- Önemli karesine geçmek.
  • Acil değil- Önemli karesinin araçları.
  • Kaptanlık yetkisi vermek.