Proaktif Davranış Sahibi Olmak

  Hedef Kitle: Başarı ve sonuç odaklı çalışmak isteyen her seviyede yönetici ve çalışan,

  Süre: 1 Gün (09:00 – 16:00)

  Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

  Eğitimin Amacı:

  Başarı, bir gün birinin bize hediye edeceği bir ödül değil, kendi çabamızla ulaşabileceğimiz bir hedeftir. Bu hedef yolunda uymamız gereken bazı kurallar vardır. Katılımcılara bu kuralları öğretmek ve uygulatmaktır.

  Hedefler: Bu eğitim sonunda katılımcılar;

  • İnisiyatif kullanmak, proaktif olmak, bilgi toplamak, yaratıcılık, kurumsal haberdarlık, öğrenme, kalite ve düzene özen göstermeyi,
  • Proaktif olmanın kaynağını,
  • Proaktivitesi yüksek ve düşük insanların özelliklerini, düşüncelerini ve davranışlarını,
  • Proaktivitesi yüksek çalışanların engeller ve olumsuzluklar karşısındaki tavrını,
  • Proaktivite için gerekli olan olumlu düşünceyi,
  • Olumlu düşünce yapısına sahip olma yollarını,
  • Kontrol odağını, kontrol odağı içte ve dışta insanların özelliklerini öğreneceklerdir.

  Eğitim Yöntemi:

  • İnteraktif bilgi paylaşımı,
  • İşlenen tekniklerin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak pek çok uygulama örneği.
  • Proaktif davranışı ölçen testler,
  • Oyunlar ve değerlendirmeleri.
  • Video sunumu üzerine tartışmalar.

  İçerik:

  • Proaktif ve reaktif kişilik,
  • Proaktivitesi yüksek kişiler,
   • Seçme Alışkanlığı.
   • İnisiyatif almak.
   • Verilen sözleri tutmak.
   • Sorumluluk almak.
   • Kendini sonuçlardan sorumlu kılmak.
   • Sonuçlar üzerinde olumlu bir etki kullanmak.
  • Proaktif (etkici) ve reaktif (tepkici) zihin yapılarının farkına varmak.
  • Proaktif kişilerin özellikleri,
   • Mükemmellik arayışı,
   • İçselleştirilmiş standartlar,
   • Zorlayıcı hedefler belirleme,
   • Hesaplanmış risk alma isteği,
   • Sonuç alma isteği,
   • Geribildirim arayışı,
  • Proaktivitesi düşük kişiler,
  • Proaktivitesi düşük kişilerin özellikleri,
  • Olumlu düşünce,
  • Başarıya yönelik davranışlar,
  • Kontrol odağı,