Problem Çözme Teknikleri

  Hedef Kitle: Her seviyedeki yönetici ve çalışana yönelik olarak hazırlanmıştır.

  Süre: 1 Gün (09:00 – 16:00)

  Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

  Eğitimin Amacı:

  İş ve günlük yaşamımızdaki problemler karşısında, etkili ve hızlı çözümler üretmek için gerekli teknikleri öğrenmek ve bu konudaki becerilerini geliştirmektir.

  Hedefler: Bu eğitim sonunda katılımcıların;

  • Problemin nasıl tanımlanması,
  • Analiz edilmesi,
  • Problem çözme adımlarını,
  • Problem çözümünde kullanılabilecek teknikleri,

  Konularında becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

  Eğitim Yöntemi:

  • İnteraktif bilgi paylaşımı,
  • Kişisel kalite analizi,
  • Oyunlar ve değerlendirmeleri.
  • Video sunumu üzerine tartışmalar.

  İçerik:

  • Problem nedir?
  • Risk nedir?
  • Problemi zamanında çözmenin önemi,
  • Problem çözme süreci,
  • Problem çözme sürecinde doğru bilginin önemi,
  • Her problem bir öğrenme fırsatıdır,
  • Problem kaynakları,
  • Problem karşısında ortak davranış biçimleri,
  • Problem çözme sürecinde algılamanın önemi,
  • Mevcut olası bir problemi nasıl fark ederiz?
  • Üç temel yetenek,
  • Beyin,
  • Mantıksal düşünme,
  • Yaratıcı düşünme,
  • Etkili planlama,
  • Problem çözme teknikleri,