Satışçı Olmayanlar İçin Satış

  Hedef Kitle: Satış destek ekipleri ve direkt satış yapmayan kişiler.

  Süre: 1 Gün ( 09: 00-16: 00)

  Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

  Eğitimin Amacı:

  Satışçı Olmayanlar İçin Satış eğitimimiz, özellikle, görevleri doğrudan satış olmayan, fakat yüz yüze veya telefon yoluyla müşterilerle iletişimde bulunan kişilere yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu program sayesinde katılımcılar, müşteri ile olan iletişimlerde daha satış odaklı bir bakış açısı kazanacak ve çalıştırdıkları firmaya kazanç sağlama noktasında yeteneklerini geliştireceklerdir.

  Hedefler: Bu eğitim sonunda katılımcılar;

  • Müşterinin ihtiyacına ve satışa yönelik doğru sorular sormayı öğrenecekler,
  • Sundukları ürün-hizmetin müşteride nasıl bir değer yaracağını fark edecek,
  • Müşteri itirazlarının üstesinden gelmeyi öğrenecekler,

  Eğitim Yöntemi:

  • Tartışma ve değerlendirmeler
  • Profil analizi
  • Satış becerileri anketleri
  • Grup çalışmaları ve analizler
  • Bireysel ve grup egzersizleri
  • Oyunlar ve değerlendirmeler

  İçerik:

  • Satış Bakış Açısını Anlamak
  • Müşteri İle İletişimde Fırsatları Fark Etmek
  • Nasıl Müşteri Odaklı Bir Çözüm Sunabiliriz?
  • Müşterilerin İhtiyaçları
  • Müşteri ile İletişim kurmak (Dinleme, Soru Sorma)
  • Müşterinin Dikkatini Çekme
  • Özellik Fayda İlişkisi İle Müşteri İhtiyacını Karşılama
  • Müşteri Memnuniyeti Yaratmanın Kuruma Etkisi
  • Kişisel Aksiyon Planı