Satışçılar İçin Sunuş Teknikleri

  Hedef Kitle: Satış Ekipleri ve Yöneticileri.

  Süre: 1 gün (09:00 – 16:00)

  Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

  Eğitimin Amacı:

  Etkili sunum yapabilme becerisi, iş yaşamında ve satış sürecinde çok önemlidir. Eğitimimizin amacı satış ekiplerinin, müşterilerine gerçekleştirdikleri sunumlarda ikna eden, güven uyandıran, etki eden ve akılda kalacak sunumlar yapmalarına destek olmaktır. Etkili satış sunumları için gerekli bilgi ve becerileri kazanmaları hedeflenmektedir.

  Hedefler: Bu eğitim sonunda katılımcılar;

  • Satış sunumlarını nasıl daha etkin hazırlayacaklarını öğrenirler.
  • Satış sunumlarını, anlaşılması kolay ve etkili bir şekilde yapılandırırlar.
  • Satış sunumlarında izleyicilerin dikkatlerini çekmeyi öğrenirler.
  • Özgüvenli bir duruş ve sunum esnasında etkin, akıcı bir iletişim sergilerler.
  • İzleyicilerin kendilerine yönelttiği zor sorularla başa çıkabilme becerilerini geliştirirler.

  Eğitim Yöntemi:

  • Tartışma ve değerlendirmeler
  • Profil analizi
  • Satış becerileri anketleri
  • Grup çalışmaları ve analizler
  • Bireysel ve grup egzersizleri
  • Oyunlar ve değerlendirmeler

  İçerik:

  • Satış Sunumunda Ne ve Nasıl İlkeleri
  • Satış Sunumunun Çatısını Oluşturmak
  • Sunum Hazırlama ( Görsel Malzeme )
  • Sunum Öncesi Genel Hazırlık
  • Sunum Öncesi Özel Hazırlık
  • Satış Sunumunda Altın Kurallar
  • Satış Sunumunda İzleyici Katma
  • Profesyonel Sunucunun Rolü ve Tutumu
  • Dikkatleri Yakalamak
  • Sorularla Başa Çıkabilmek
  • Sunum Kapanışı
  • Kişisel Aksiyon Planı