Satışçılar İçin Zaman Yönetimi

  Hedef Kitle: Satış Ekipleri.

  Süre: 1 Gün ( 09: 00-16: 00)

  Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

  Eğitimin Amacı:

  Eğitimimiz satış profesyonellerine daha etkin sonuç üreten çalışma alışkanlıkları yaratmak, verimliliği artırmak, kişisel performansı yükseltmek ve zaman yönetimi konusunda uygulanabilir beceriler kazandırmayı hedeflemektedir.

  Hedefler: Bu eğitim sonunda katılımcılar;

  • Satış toplantılarında ve rut planlarında verimlilik ve etkinlik kavramına bakış açılarını sorgulayabilecek
  • Hedeflerini belirleyebilecek ve/veya netleştirebilecek,
  • Kendilerini hedeflerine götürecek kritik başarı alanlarını belirleyebilecek.
  • İşlerini önceliklerine göre planlayabilecek.
  • Planlama tekniklerini öğrenip zamanını etkin bir biçimde planlayabilecek.
  • Zaman çalıcıları fark edip yönetebilecek.
  • Daha verimli ve etkili çalışma alışkanlıkları geliştirip satış performanslarını artırabileceklerdir.

  Eğitim Yöntemi:

  • Tartışma ve değerlendirmeler
  • Profil analizi
  • Zaman yönetimi anketleri
  • Grup çalışmaları ve analizler
  • Bireysel ve grup egzersizleri
  • Oyunlar ve değerlendirmeler

  İçerik:

  • Hayat ve Zamana Bakışımızı Anlamak
  • Kendimizi Ölçelim  – Bireysel Farkındalık – Anket
  • Zaman Yönetiminde Kaynaklarım
  • İş-Satış-Özel Hayat Hedefleri
  • Satışta Acil ve Önemli İşler
  • Satışta Planlama ve Organizasyon
  • Zaman Çalıcılarımla Başa Çıkabilmek
  • Kişisel Aksiyon Planım