Satışta Beden Dili

  Hedef Kitle: Müşteri ile ilişkide bulunan herkes.

  Süre: 1 Gün ( 09: 00-16: 00)

  Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

  Eğitimin Amacı:

  Satışta yüz yüze iletişim; kelimeler, ses tonu ve beden dilinden oluşan bir bütündür. Kelimeler, “ne” söylediğimizle, ses tonu ve beden dili ise “nasıl” söylediğimizle ilgilidir. Satışta sözsüz iletişim işaretleri veya sözlü iletişim içeriği tek tek değerlendirilerek doğru sonuçlara varmak yanıltıcı olabilir. Satış sürecindeki bütün özellikler, iletişimin birbirinden ayrılmayan parçalarıdır. Mesajların sözlü, sözsüz veya yazılı olarak istenen ilişki biçimine uygun verilebilmesi, gönderme becerilerinin geliştirilmesi, etkileşimi artırabileceğimiz temel davranış kalıplarının idrak edilmesi ve uygulamaya sokulmasını gerekir. Satışta beden dili eğitimi, müşterilerinizle yürüttüğünüz müzakerelerde size belirleyici bir avantaj sağlar. Eğitimin temel olarak bunu amaçlar.

  Hedefler: Bu eğitim sonunda katılımcılar;

  • Satışta beden dilinin iletişimdeki anlamını tanımlayabilecek,
  • Müşteri üzerinde beden dili ile güven nasıl oluşturulur?
  • Müşterinin gizli itirazları beden dili ile nasıl anlaşılır?
  • Müşterinin yüz ifadelerini, jestlerini ve mimiklerini nasıl okumalıyız?
  • Kelimeleri beden dilinden aldığımız mesajlara uygun nasıl şekillendirmeliyiz?
  • Müşterinin hislerini tanımlayarak, ihtiyaçlarını belirleme,
  • Satışta beden dili kullanımı ile müşterinin bizi etkin dinlemesini nasıl sağlarız?

  Eğitim Yöntemi:

  • Tartışma ve değerlendirmeler
  • Profil analizi
  • Kendi Beden Dilinizi Test Edin
  • Grup çalışmaları ve analizler
  • Bireysel ve grup egzersizleri
  • Oyunlar ve değerlendirmeler 

  İçerik:

  • Satışta Beden Dili Kullanımın Sekiz Temel Kategorisi
  • Hakimiyet, Üstünlük, Güç,
  • Endişe, Tedirginlik,
  • Kabul etmeme, Öfke, Şüpheci Tavır,
  • Sıkıntı, İlgisizlik,
  • Şüphe, Gizlilik, Yalancılık,
  • Belirsizlik, Kararsızlık, Zaman Olmama Bahaneleri,
  • Değerlendirme
  • Güven, Dürüstlük, İşbirliği,
  • Müşterinizin Beden Dili Trafik Işığı Gibidir
   • Yeşil Işık,
   • Sarı Işık,
   • Kırmızı Işık
  • Ses Tonunuz Hangi Mesajı Veriyor?
  • Satışın Her Aşamasında Sözsüz Satış Gücünü Kullanma,
  • Müşterinizin İletişim Diline Uyum Sağlayın.