Satışta İlişki Yönetimi

  Hedef Kitle: Satış Ekipleri.

  Süre: 1 Gün ( 09: 00-16: 00)

  Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

  Eğitimin Amacı:

  Bu eğitimde satış ekipleri kendi iletişim süreçlerini sorgulayacak, nasıl iletişim kurduklarını, karşı taraftan nasıl algılandıklarını ve iletişimin önünü tıkayan bakış açılarını görme fırsatını yakalayacaklardır.

  Hedefler: Bu eğitim sonunda katılımcılar;

  • Satışta müşteri ile iletişimin anlamını ve yöntemlerini tanımlayabilecek,
  • Farklı insanların/müşterilerin farklı iletişim tarzları olabileceğini öğrenecek, bu tarzların diğerlerini nasıl etkilediğini anlayacak,
  • Olumlu ilişkilere engel olan davranışların neler olduğunu anlayacak,
  • Her seviyede çalışanla etkili iletişim sağlayabilecek ve iyi ilişkiler kurabilecek,
  • Zorlu durumlarda ilişkileri yönetebilme becerisi edineceklerdir.

  Eğitim Yöntemi:

  • Tartışma ve değerlendirmeler
  • Profil analizi
  • Zaman yönetimi anketleri
  • Grup çalışmaları ve analizler
  • Bireysel ve grup egzersizleri
  • Oyunlar ve değerlendirmeler

  İçerik:

  • Satışta Etkili İletişimin Kilit Unsurları
  • Satışta İyi Bir İlişki Yöneticisi miyim?
  • Satış Süreçlerinde Nasıl Bir Tarz Sergiliyorum?
  • Satışta Başkalarının Tarzına Uyum Sağlama, Etkileme
  • Etkin Bir Satış Süreci için Etkin iletişim
  • Sorunlu Durumlarda İlişki Yönetimi
  • Zor Müşteriler, Zor İlişkiler
  • Müşteri Davranışı ve Motivasyonu
  • Satışta Farklı Stiller için farklı Satış Stratejileri Benimsemek
  • Kişisel Aksiyon Planı