Sinerjik Ol

  Hedef Kitle: İyi bir takım üyesi olmanın gereklerini yerine getirerek takımın gelişimine maksimum katkıda bulunmayı ve iyi bir takımın üyesi olmanın avantajlarından yararlanmayı isteyen herkes.

  Süre: 1 gün (09:00-16:00)

  Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

  Eğitimin Amacı:

  Bu program; çalışanların; farklı bakış açılarına değer vermenin önemini anlamalarını, başarılı bir takımın özelliklerini, nasıl yaşatılacağını bilgi+ uygulamaya dayalı bir süreçle deneyimlemeleri ve bu deneyimleri iş hayatlarına taşıyarak elde ettikleri sonuçlara doğrudan yansıtmaları konusunda cesaretlendirilmelerini amaçlar.

  Hedefler: Bu eğitim sonunda katılımcılar;

  • Sinerjinin, yani farklı bakış açılarına ve kapasitelere değer verme ve bunları kutlamanın, avantajlarının anlatılması.
  • Çeşitli bakış açılarının bir araya getirilmesindeki engellerin açıklanması.
  • Kendi karar alma sürecinizdeki sinerji fırsatlarının açıklanması.
  • İş ortamındaki bir sorunun sinerji yaratarak nasıl çözüleceğinin gösterilmesi.
  • Tek taraflı çözümlerden daha yararlı olan yenilikçi bir “üçüncü alternatife nasıl ulaşılacağının gösterilmesi.

  Konularında becerilerinin geliştirmeleri hedeflenmiştir.

  Eğitim Yöntemi:

  • İnteraktif bilgi paylaşımı,
  • İşlenen tekniklerin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak pek çok uygulama örneği.
  • Sinerjik yaklaşımınızı ölçen testler,
  • Oyunlar ve değerlendirmeleri.
  • Video sunumu üzerine tartışmalar.

  İçerik:

  • Yaratıcı işbirliği alışkanlığı.
  • Sinerjik iletişim.
  • Üçüncü alternatifi yakalamak.
  • Sinerji ve Asinerji farkı.
  • Kişisel farklılıklardan doğan gücü açığa çıkarmak.
  • Kararları alırken/sorunları çözerken işbirliği içinde hareket etmek.
  • Kuvvet alanı analizi.
  • Farklılıklara değer vermek.
  • Yaratıcı bir biçimde işbirliğine girmek.
  • Yenilikçi çözümler geliştirmek.
  • Sinerji ve sistem düşüncesi.