Sonuç Alan Müzakereleri Yönetmek

  Hedef Kitle: İş yaşamında ve özel hayatında müzakereleri iyileştirmek isteyen, sadece şirketlerin per­formansını geliştirmek için değil, aynı zamanda insanları­mızın yaşamlarını olumlu yönde etkilemek için de bir fırsat arayan tüm yönetici veya yönetici adayları.

  Süre: 1 gün (09: 00-16: 00)

  Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

  Eğitimin Amacı:

  Yönetici iseniz, büyük olasılıkla gü­nün önemli bir kısmını kendi kuruluşunuzdan ya da dışa­rıdan insanlarla müzakere ederek geçiriyorsunuzdur. Bu müzakereler ya pazarlık masasındaki resmi toplantılar ya da siz ve çalışanlarınız arasındaki gayri resmi konuşmalar şeklinde gerçekleşebilir. Her durumda, başarılı sonuçlar almak için, yetkin ve incelikli müzakere becerileri gerekir. Bu eğitim size müzakere sürecini açıklayacak ve etkin bir müzakereci olmanın yollarını öğretecektir.

  Hedefler: Bu eğitim sonunda katılımcıların;

  • Temel müzakere türlerini ve bunların temelinde yatan kilit kavramları anlamak,
  • Müzakereye hazırlanmak, müzakereyi yürütmek ve sona erdirmek,
  • Karşı tarafla iyi bir müzakere ilişkisi sürdürmek ve her iki taraf için azami değere ulaşmak,
  • Yaygın hatalardan kaçınmak ve anlaşmaların önü­nü tıkayan yaygın engelleri aşmak.

  Konularında becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

  Eğitim Yöntemi:

  • İnteraktif bilgi paylaşımı,
  • Müzakere yönteminizi ölçen testler,
  • Oyunlar ve değerlendirmeleri.
  • Video sunumu üzerine tartışmalar.

  İçerik:

  • Dağıtımcı ile Bütünleştirici Müzakere
  • Müzakerecinin ikilemi
  • Çok aşamalı müzakereler
  • Çok taraflı müzakereler
  • Dört Anahtar Kavram
  • Müzakere Edilen Anlaşmaya En İyi Alter­natif
  • Son fiyat
  • Olası Anlaşma Bölgesi
  • Değiş tokuşlarla değer yaratılması
   • Anlaşmaya Giden Dokuz Adım
   • Müzakere Taktikleri
   • Doğru Ortamı oluşturmak İçin İpuçları
   • Anlaşmayı Tamamlama Adımları
   • Anlaşmanın Önüne Çıkabilecek Engeller
   • Etkin Müzakereci Becerileri