Sorumluluk ve İş Ahlakı

  Hedef Kitle: Günümüzün rekabet ortamında rekabetle baş edebilmek için sorumluluk, bireyin en önemli öğelerinden biri olmuştur. Bunun ihtiyacını hisseden kişisel kalitesini artırmak ve bunun avantajından yararlanmak isteyen herkes.

  Süre: 1 gün (09: 00-16: 00)

  Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

  Eğitimin Amacı:

  Kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getiren ve yüksek kaliteli takımları oluşturacak katılımcıların, bireysel sorumluluğunu arttırmaktır.

  Hedefler: Bu eğitim sonunda katılımcıların;

  • Geleneksel kalite yaklaşımında yeni bir boyut olan sorumluluk boyutunu fark edebilecek,
  • Ürün ve hizmet kalitesinin yanı sıra bireysel sorumluluğuna odaklanabilecek,
  • Kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirecek,
  • Kendi üzerine düşen görevleri ve işlevleri zamanında ve istenilen şekilde istenilen biçimde yerine getirecek.
  • Yapılması gereken bir işi zamanında yapabilmek için inisiyatifi ele alıp kendiliğinden harekete geçebilecek,

  Konularında becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

  Eğitim Yöntemi:

  • İnteraktif bilgi paylaşımı,
  • Sorumluluk bilincini ölçen testler,
  • Oyunlar ve değerlendirmeleri.
  • Video sunumu üzerine tartışmalar.

  İçerik:

  • Sorumluluk nedir? İnsanlar niçin sorumludur?
  • Organizasyonda sorumluluk nedir?
  • Organizasyonun planlanması ve oluşturulması,
  • Çalışanların işletmeye sorumluluğu,
  • Bu benim işim değil,
  • Sosyalleşme sürecinde ahlak basamakları,
   • Birinci düzey: Geleneksellik öncesi ahlak,
   • İkinci düzey: Geleneksel ahlak,
   • Üçüncü düzey: Geleneksel sonrası ahlak,
  • Kültür,
  • İş ahlakı; Bilgelik, Cesaret, Namuslu olmak, Adil olmak,
  • Ahi kültüründe iş ahlakı,
  • İş ahlakına uygun olmayan davranışlar,
  • Firma açısından iş ahlakına uygun olmayan davranışlar,
  • Lider açısından iş ahlakına uygun olmayan davranışlar,
  • Yöneticiler açısından iş ahlakına uygun olmayan davranışlar,
  • Çalışan açısından iş ahlakına uygun olmayan davranışlar,
  • Türkiye’de iş ahlakı anlayışının gerilemesi,
  • İşletme dışı faktörler,
  • İşletme içi faktörler,