Temel Yönetim Becerileri – 05.06.2020

  Katılımcı Profili

  İyi bir takım yöneticisi olmanın gerekliliklerini yerine getirerek takımın gelişimine maksimum katkıda bulunmak ve iyi bir takım lideri olmak isteyen herkes.

  Süre: 1 gün – 09:00 – 16:00 saatleri arası

  Katılımcı Sayısı: Bir grupta 20 kişi

  Eğitimin Amacı

  Eğitimin Amacı: Her kademedeki yönetim birimlerinde çalışanların, hedeflerine çalışanları vasıtasıyla ulaşmalarını sağlamak, yönetim zincirinde ortaya çıkan zorlukların aşılması için etkin bir yönetim, eğitim ve uygulama ortamı yaratmak, iş sonuçlarını olumlu yönde etkilemek için gruba liderlik yapabilme yol ve yöntemlerini geliştirerek kurumsal gücün maksimum kullanımını sağlanmaktır.

  Eğitimin İçerikleri

  İçerikler: 

  1. Yönetici Kimdir ve Neden Önemlidir?
  2. Yönetim Yaklaşımları
  3. Kişisel Özellikler Teorisi
  4. Davranışsal Teoriler
  5. Yönetici ile Lider Arasındaki Farklar
  6. Yöneticinin Belirleyici Özellikleri Nelerdir?
  7. Yöneticinin Bireysel Performansının Yükseltilmesi
  8. Yöneticilik Niteliklerini Geliştirmek
  9. Yöneticilik Davranışlarına Sahip Olmak
  10. Başkalarına Yöneticilik Etmek
  11. Davranış Geliştirme Süreci
  12. İstenilen Davranışın Öğretilmesi
  13. Yöneticinin, Çalışanlarının Özgüvenini Artırması
  14. Çalışma Hayatında Duygusal Zekadan Faydalanma
  15. Risk Üstlenmek
  16. Yetkinin ve Sorumluluğun Devredilmesi
  17. Karar Vermenin Zor Tarafları
  18. Yöneticinin Kararlarının Gücü
  19. Yönetim Planlaması Yapmak
  20. Strateji Planlamak
  21. Zamanı Etkili Kullanmak
  22. Fikir Zenginleştirme
  23. Sorumluluklar Yaratma
  24. Etkileyici Kişisel Görüş Oluşturma
  25. Ekibi Temsil Eden Kişisel Görüş Oluşturma
  26. Görevlendirme Teknikleri
  27. Ekip Çalışması Planlama
  28. Aciliyet – Önem Yönetimi
  29. Liderlik Stili Yaratma
  30. Liderlik İmajı ve Beden Dilinin Etkin Kullanımı
  31. İlk Etki
  32. Kalıcı Etki
  33. Takım Yönetiminde Katılımı Sağlama
  34. Kişisel Çalışma İle Örnek Teşkil Etme
  35. Profesyonel Çalışma Sistemleri Geliştirme
  36. Profesyonel Takım Ruhu Yaratma
  37. Profesyonel Takım Lideri Olma
  38. Profesyonel Takımda Görevlerin Tanımlanması
  39. Diyalektik Yönetim İlkelerinden Faydalanma
  40. Her Çalışanı Farklı Bir Birey Olarak Görme
  41. Yönetimde Yaratıcı Olma
  42. Çalışan İletişimi İle İlgili İpuçları
  43. Yönetim Süreci Aşamaları
  44. Araştırma
  45. Hazırlık
  46. Toplantı
  47. İtirazların Giderilmesi
  48. Plan
  49. Uygulama
  50. İzleme
  51. Denetim
  52. Önlem
  53. Yönetimde Teknik Bilgi – Beceri Havuzu Oluşturma
  54. İş Alışkanlıklarının Yıkılması
  55. Liderliğin Kalite Ve Müşteri Hizmetlerine Etkileri
  56. Kişisel Gelişime Liderin Katkısı
  57. Yöneticinin Değerlendirici Rolü
  58. Etkili Değerlendirmenin Anahtar Prensipleri
  59. Sorun Çözücü Yönetici
  60. Biz: Ben’den Daha Güçlü Bir Duygu Yaratmak
  61. Yönetici: Sorun Çözdüren Adam
  62. Yöneticinin Katkısı: Birlikte Büyüme Etkisi
  63. Yöneticinin Görevi: Herkesin Kazanacağı Çözümler Üretmek
  64. Başarı Odaklılık
  65. Motivasyon Nedir?
  66. Motivasyon Yaklaşımları
  67. Kuruluş Açısından Motivasyonun Önemi
  68. Bireysel Açıdan Motivasyonun Önemi
  69. Motivasyon Yönetimi Nedir?
  70. Çalışanlar Nasıl Motive Edilebilir
  71. Empatik Yönetim Tarzı Oluşturma

  Hedefler ve Eğitim Yöntemi

  Hedefler:

  Bu eğitim sonunda katılımcılar;

  • Yöneticiler, yöneticilik ve liderlik kavramlarına derinlemesine ve detaylı bir bakış açısı kazanacaklar,
  • Değişik liderlik modelleri, liderin sorumlulukları ve görevleri konularını kendilerine uyarlama fırsatı elde edecekler,
  • Liderlik becerilerini inceleyip, kendi profil-durum analizlerini çıkarma fırsatı elde edecekler,
  • Bu becerilerden, takım çalışmasını daha detaylı olarak inceleme olanağı bulacaklar,
  • Yöneticilikte etkileme becerilerinin önemini görecekler, Çatışma sırasında alınması gereken önlemler ve konsensusa ulaşmayı öğrenecekler,
  • Performans değerlendirirken, görev tanımlarını, standartları ve yapabilirlikleri dikkate alacaklar,
  • Ekibin gelişimi için geribildirimi doğru verebilecekler,
  • Yöneticinin hedeflerini doğru ve iyi belirleyebilecekler,
  • Yöneticinin değişimini önce kendi içinde tanıması ve kabul etmesini sağlayacak,
  • Değişimi teorik olarak anlayıp çevresine kabul ettirebilmesini sağlayacaklardır.

  Eğitim Yöntemi:

  1. Yöneticilik tarzlarımıza yönelik ön test,
  2. İnteraktif bilgi paylaşımı,
  3. Oyunlar ve değerlendirmeleri.
  4. Video sunumu üzerine tartışmalar.
  5. Kavram ve yöntemleri algılamayı ve uygulamayı güçlendirecek bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları.

  Sertifika ve Eğitim Kayıt

  Sertifika :

  Siyah Kare Eğitim ve Danışmanlık düzenlediği genel katılıma açık eğitimleri Gedik Üniversitesi ile iş birliği içerisinde düzenlemektedir.

  Eğitim sonunda katılımcılara Gedik Üniversitesi onaylı sertifika verilecektir.

  Eğitim Kayıt : 

  Bu eğitime kayıt olmak istiyorsanız info@siyahkare.com.tr ya da bunal@siyahkare.com.tr mail adresine katılmak istediğiniz eğitimin adını yazarak başvurabilirsiniz.