Temel Yönetim Becerileri

  Hedef Kitle: İyi bir takım yöneticisi olmanın gereklerini yerine getirerek takımın gelişimine maksimum katkıda bulunmak ve iyi bir takımın lideri olmak isteyen herkes,

  Süre: 2 Gün ( 09: 00-16: 00)

  Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

  Eğitimin Amacı:

  Her kademedeki yönetim birimlerinde çalışanların, hedeflerine çalışanları vasıtasıyla ulaşmalarının sağlamak, yönetim zincirinde ortaya çıkan zorlukların aşılması için etkin bir yönetim, eğitim ve uygulama ortamı yaratmak, iş sonuçlarını olumlu yönde etkilemek için gruba liderlik yapabilme yol ve yöntemlerini geliştirerek kurumsal gücün maksimum kullanımını sağlanmaktır.

  Hedefler: Bu eğitim sonunda katılımcılar;

  • Yöneticiler, yöneticilik ve liderlik kavramlarına derinlemesine ve detaylı bir bakış açısı kazanacaklar,
  • Değişik liderlik modelleri, liderin sorumlulukları ve görevleri konularını kendilerine uyarlama fırsatı elde edecekler,
  • Liderlik becerilerini inceleyip, kendi profil-durum analizlerini çıkarma fırsatı elde edecekler,
  • Bu becerilerden, takım çalışmasını daha detaylı olarak inceleme olanağı bulacaklar,
  • Yöneticilikte etkileme becerilerinin önemi görecekler,
  • Çatışma sırasında alınması gereken önlemler ve konsensusa ulaşmayı öğrenecekler,
  • Performans değerlendirirken, görev tanımlarını, standartları ve yapabilirlikleri dikkate alacaklar,
  • Ekibin gelişimi için geribildirimi doğru verebilecekler,
  • Yöneticinin hedeflerini doğru ve iyi belirleyebilecekler,
  • Yöneticinin değişimi önce kendi içinde tanıması ve kabul etmesi sağlayacak,
  • Değişimi teorik olarak anlayıp çevresine kabul ettirebilmesini sağlayacaktır.

  Eğitim Yöntemi:

  • Yöneticilik tarzlarımıza yönelik ön test,
  • İnteraktif bilgi paylaşımı,
  • Oyunlar ve değerlendirmeleri.
  • Video sunumu üzerine tartışmalar.
  • Kavram ve yöntemleri algılamayı ve uygulamayı güçlendirecek bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları.

  İçerik:

  • Yönetici kimdir ve Neden Önemlidir?
  • Yönetim Yaklaşımları
  • Kişisel Özellikler Teorisi
  • Davranışsal Teoriler
  • Yönetici ile Lider Arasındaki Farklar
  • Yöneticinin Belirleyici Özellikleri Nelerdir?
  • Yöneticinin Bireysel Performansının Yükseltilmesi
  • Yöneticilik Niteliklerini Geliştirmek
  • Yöneticilik Davranışlarına Sahip Olmak
  • Başkalarına Yöneticilik Etmek
  • Davranış Geliştirme Süreci
  • İstenilen Davranışın Öğretilmesi
  • Yöneticinin, Çalışanlarının Özgüvenini Artırması
  • Çalışma Hayatında Duygusal Zekadan Faydalanma
  • Risk Üstlenmek
  • Yetkinin Ve Sorumluluğun Devredilmesi
  • Karar Vermenin Zor Tarafları
  • Yöneticinin Kararlarının Gücü
  • Yönetim Planlaması Yapmak
  • Strateji Planlamak
  • Zamanı Etkili Kullanmak
  • Fikir Zenginleştirme
  • Sorumluluklar Yaratma
  • Etkileyici Kişisel Görüş Oluşturma
  • Ekibi Temsil Eden Kişisel Görüş Oluşturma
  • Görevlendirme Teknikleri
  • Ekip Çalışması Planlama
  • Aciliyet – Önem Yönetimi
  • Liderlik Sitili Yaratma
  • Liderlik İmajı ve Beden Dilinin Etkin Kullanımı
  • İlk Etki
  • Kalıcı Etki
  • Takım Yönetiminde Katılımı Sağlama
  • Kişisel Çalışma İle Örnek Teşkil Etme
  • Profesyonel Çalışma Sistemleri Geliştirme
  • Profesyonel Takım Ruhu Yaratma
  • Profesyonel Takım Lideri Olma
  • Profesyonel Takımda Görevlerin Tanımlanması
  • Diyalektik Yönetim İlkelerinden Faydalanma
  • Her Çalışanı Farklı Bir Birey Olarak Görme
  • Yönetimde Yaratıcı Olma
  • Çalışan İletişimi İle İlgili İpuçları
  • Yönetim Süreci Aşamaları
   • Araştırma
   • Hazırlık
   • Toplantı
   • İtirazların Giderilmesi
   • Plan
   • Uygulama
   • İzleme
   • Denetim
   • Önlem
  • Yönetimde Teknik Bilgi – Beceri Havuzu Oluşturma
  • İş Alışkanlıklarının Yıkılması
  • Liderliğin Kalite Ve Müşteri Hizmetlerine Etkileri
  • Kişisel Gelişime Liderin Katkısı
  • Yöneticinin Değerlendirici Rolü
  • Etkili Değerlendirmenin Anahtar Prensipleri
  • Sorun Çözücü Yönetici
  • Biz: Ben’den Daha Güçlü Bir Duygu Yaratmak
  • Yönetici: Sorun Çözdüren Adam
  • Yöneticinin Katkısı: Birlikte Büyüme Etkisi
  • Yöneticinin Görevi: Herkesin Kazanacağı Çözümler Üretmek
  • Başarı Odaklılık
  • Motivasyon Nedir?
  • Motivasyon Yaklaşımları
  • Kuruluş Açısından Motivasyonun Önemi
  • Bireysel Açıdan Motivasyonun Önemi
  • Motivasyon Yönetimi Nedir?
  • Çalışanlar Nasıl Motive Edilebilir
  • Empatik Yönetim Tarzı Oluşturma