Toplantı Yönetimi

  Hedef Kitle: Toplantı yöneten, toplantılara katılan, toplantılarda harcadığı sürenin bir bölümünün boşa geçtiğini, toplantıların kişisel ve kurumsal verimi, iş sonuçlarını ve kalitesini olumsuz etkilediğini düşünen ve bunu değiştirmek isteyen yöneticiler.

  Süre: Bir Gün ( 09: 00-16: 00)

  Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

  Eğitimin Amacı:

  Kurum içinde toplantı yönetimi konusunda ortak bir dil geliştirmek, verimli toplantılar yapabilmek için gerekli bilgi ve farkındalık düzeyini oluşturmak, toplantıların etkinliğini olumsuz yönde etkileyen faktörler ile baş ederek, verimliliği artıracak ipuçlarını katılımcılar ile paylaşmaktır.

  Hedefler: Bu eğitim sonunda katılımcılar;

  • Toplantı yapma gerekliliğini daha doğru değerlendirecek
  • Toplantı kararını vermeden önce ihtiyacı netleştirebilecek
  • Toplantı öncesinde daha etkin planlama ve organizasyon yapabilecek
  • Toplantılara zamanında başlamak ve bitirmek için gerekenleri bilecek
  • Toplantı sırasında aktif katılım sağlama, anlaşmazlıkları yönetme ve hedefe ulaşma yöntemlerini uygulayabilecek
  • Toplantıların etkili olması için nasıl kapatılacağını ve takip edileceğini bilecek
  • Toplantılardan kaynaklanan zaman kayıplarını ve şikayetleri önleyebileceklerdir.

  Eğitim Yöntemi:

  • İnteraktif bilgi paylaşımı,
  • Toplantı simülasyonu ve değerlendirme,
  • Kavram ve yöntemleri algılamayı ve uygulamayı güçlendirecek bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları.

  İçerik:

  • Lüzumsuz Toplantı Çeşitleri
  • Amaca Yönelik Etkin, Verimli Toplantı Yapma
  • Ne zaman Toplantı Yapmalıyız
  • Planlama
  • Hazırlık
  • Yapılandırma
  • Bir Toplantı Ne Zaman Başarılıdır?
  • Toplantı Yapılandırması
  • Sonuçlara Ulaşmak
  • İyi Bir Toplantıda Aranan Beş Şart
  • Toplantı Problemleri
  • Toplantıdaki Problem Kişiler
  • İyi Bir Kayıt Tutmanın Önemi
  • İyi Bir Toplantı için;
  • Toplantının Başında
  • Toplantı Sırasında
  • Toplantıdan Sonra, Yapılması Gerekenler