Yeni Yönetici Olmak

  Hedef Kitle: Bireysel katkıları sonucu olarak ustalaştığı yıllardan sonra yönetici bir pozisyona terfi alan herkes.

  Süre: 1 gün ( 09: 00-16: 00)

  Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

  Eğitimin Amacı:

  Yeni yöneticinin yönetim işleriyle ilgili hakikatleri tanımasını ve yönetim rolüne geçiş yaparken kuruluşuna değerli kat­kılar sunmasına yardımcı olacak öneriler ve araçlar sağlar.

  Hedefler: Bu eğitim sonunda katılımcıların;

  • Yönetim ile ilgili mitler ile başa çıkma,
  • Kendiniz, astlarınız ve yöneticilerinizin sizden ne bekleyeceği,
  • Çalışan beklentilerini yönetme,
  • Ekipleri yönetme,

  Konularında becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

  Eğitim Yöntemi:

  • İnteraktif bilgi paylaşımı,
  • Yönetici yetkinliklerini ölçen testler,
  • Oyunlar ve değerlendirmeleri.
  • Video sunumu üzerine tartışmalar.

  İçerik:

  • Yönetim ile ilgili mitleri anlamak;
   • Önceki bilgilerimi kullanacağım,
   • Güç bende olacak,
   • Çok daha özgür olacağım,
   • Kontrol her zaman bende olacak,
   • Öncelikle eğitim yoluyla işi öğreneceğim,
  • Karmaşık beklentileri anlamak;
   • Kendinizden ne bekleyeceksiniz?
   • Astlarınız, patronlarınız ve görevdeşleriniz sizden ne bekleyecekler?
  • Çalışan beklentileri nasıl yöneteceksiniz?
  • Yeni rolünüzü tanımlamak;
  • Gündem belirleyici haline gelme,
  • Şebeke kurucu haline gelme,
  • Daha geniş bir bakış açısı benimseme,
  • Ekipleri yönetmek,
  • Dört liderlik akışı,
  • Koçluğu kullanmak,
  • Çeşitliliği ve grup kültürünü teşvik etmek
  • Grup kültürünüzü anlamak
  • Yeni bir grubun kültürünü şekillendirmek
  • Motivasyonlarınızı anlamak
  • İşi yapma yeteneğinizi değerlendirmek
  • Kendi kendini yönetme becerileri,