Yenilikçi Düşünmek

  Hedef Kitle: Bu eğitim, her kademedeki çalışana ve özellikle yaratıcı ekiplere yönelik olarak hazırlanmıştır.

  Süre: 1 gün ( 09: 00-16: 00)

  Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

  Eğitimin Amacı:

  Fiziksel veya ruhsal, gerçekçi veya hayali, kişisel veya toplumsal, hangi düzey ve boyutta olursa olsun, gelişmenin temelinde “ihtiyaç” yatar. Giderilen her ihtiyaç yenilerini yaratır ve bizi geliştirir. Değişim yeniliğin, gelişme ise yeniliğin olumlu yönde olduğunun göstergesidir. Yenilik ise “yaratıcı” düşüncenin ürünüdür. Günümüz bilgi çağında değişimin hızını düşündüğümüzde her geçen gün daha fazla yaratıcı güce ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu yaratıcı gücün nasıl oluşturulacağı ve geliştirileceği, bireyler ve kurumlar açısından gittikçe önem taşımaktadır.

  Hedefler: Bu eğitim sonunda katılımcıların;

  • Yaratıcı düşüncenin ne anlama geldiğini,
  • Neden gerekli olduğunu,
  • Yaratıcı düşünme süreçlerini,
  • Yenilikçilik

  Konularında becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

  Eğitim Yöntemi:

  • İnteraktif bilgi paylaşımı,
  • Yaratıcılığı ölçen testler,
  • Oyunlar ve değerlendirmeleri.
  • Video sunumu üzerine tartışmalar.

  İçerik:

  • Yaratıcılık Nedir ve Neden Gereklidir?
  • Yenilikçilik ve Yaratıcılık
  • Mantık ve Yaratıcılığın Gücü
  • Yaratıcılık Hakkında Varsayımlar
  • Yaratıcı Bireylerin Temel Özellikleri