Yönetici ile Çatışmayı Önlemek

  Hedef Kitle: Bireysel katkıları sonucu olarak ustalaştığı yıllardan sonra yönetici bir pozisyona terfi alan herkes.

  Süre: 1 gün ( 09: 00-16: 00)

  Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

  Eğitimin Amacı:

  Kuruluşlarda bireyler arasındaki gerginlikler ya yatıştırılmalı ya da sorunlara üretken çözümler bulunması amacıyla konuya odaklandırılmalıdır. Bu, özellikle kuruluşun farklı düzeylerindeki kişiler ara­sındaki çatışmalarda önem kazanır; örneğin sizinle yöneticiniz arasın­da bir çatışma yaşanması durumunda olduğu gibi. Bu gerginliklerle başa çıkmak kolay değildir. Çatışma huzursuzluk, öfke ve yanlış dav­ranışlara neden olabilir. Korku ve kızgınlık gibi duygular su yüzüne çıkabilir. Belirsiz yetki sınırları, güç kullanma, politikalara başvurma ve etkisiz destek sistemleri de ortaya çıkabilir.

  Hedefler: Bu eğitim sonunda katılımcıların;

  • Kuruluş içinde farklı düzeylerde çalışan insanlar arasında çatışma ortaya çıktığı zaman çözüm yolunu bulmak,
  • Yöneticinizle aranızda­ki çatışmayı yönetmek için girişimlere başlamadan önce sizin çatışmayı nasıl tanımladığınız,
  • Çatışmaya ilişkin inanışlarınızı ve bir çatışma duru­mundaki davranışlarınızı incelemeniz,
  • Yöneticinizle aranızdaki çatışmayı yönetmek,
  • Yöneticinizin sizin performansınızı nasıl algıladığını ve sizden neler beklediğini de değerlendirmeniz,

  Konularında becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

  Eğitim Yöntemi:

  • İnteraktif bilgi paylaşımı,
  • Çatışma yönetiminizi ölçen testler,
  • Oyunlar ve değerlendirmeleri.
  • Video sunumu üzerine tartışmalar.

  İçerik:

  • Çatışma nedir?
  • Çatışmanın Yönetilmesi Neden Önemlidir?
  • Çatışma Örnekleri,
  • Beklentilerin Açıklığa Kavuşturulması
  • Çatışma Yönetiminin Yedi Aşaması
  • İkna Edici İletişimin Üç Anahtarı