Yönetici Koçluğu

  Hedef Kitle: Koçluk becerilerini, yönetim araçları arasına katmak isteyen herkes,

  Süre: 1 gün ( 09: 00-16: 00)

  Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

  Eğitimin Amacı:

  Yönetici koçluğu kişilerin performanslarını arttırarak, hayatlarında bugün bulundukları noktadan varmak istedikleri noktaya ulaşmalarını sağlamaktır. Koçların görevi, kişilere gerçek potansiyellerini ortaya koyabilmeleri ve hayata katmaları için destek vermektir.

  Hedefler: Bu eğitim sonunda katılımcıların;

  • Başarılı bir yönetici koçu olmak için gereken becerileri tanımlayabilecek ve geliştirebilecek,
  • Başarılı yönetici koçluğunun önündeki engelleri değerlendirebilecek,
  • Yönetici koçluğu tarzları hakkında bilgi sahibi olabilecek ve kendi koçluk tarzlarını geliştirebilecek,
  • Yönetici koçluğu fırsatlarını tanımlayabilecek,
  • Yönetici koçluğu sürecini açıklayabilecek,
  • Yönetici koçluğu görüşmesi öncesi hazırlık çalışmaları ve görüşme sırasında kullanabileceği iletişim becerileri hakkında bilgi sahibi olabilecek,

  Konularında becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

  Eğitim Yöntemi:

  • İnteraktif bilgi paylaşımı,
  • Koçluk yetkinliklerini ölçen testler,
  • Oyunlar ve değerlendirmeleri.
  • Video sunumu üzerine tartışmalar.

  İçerik:

  • Koçluk anlaşmasını oluşturmak,
  • Koçluk diyalogları,
  • Danışan ile güven ve yakınlık oluşturmak,
  • Koçun mevcudiyeti,
  • Ortak dil uygulaması,
  • Etkin İletişim Kurmak:
  • Aktif dinlemek,
  • Dinleme seviyeleri diyalogları,
  • Direkt iletişim,
  • Tercüman olma, Netleştirme, Takdir etme
  • Güçlü sorular sormak,
  • Öğrenmeyi ve Sonuçları Kolaylaştırmak:
  • Farkındalık yaratmak,
  • Eylemler tasarlamak,
  • Mevcut durum analizi anketlerini yönetme ve uygulama,
  • Bir koçluk modeli ADSU,