Yöneticiler İçin Koçluk Becerileri

  Hedef Kitle: Modern yönetim ve koçluk becerilerini, yönetim araçları arasına katmak isteyen her yönetici,

  Süre: 2 Gün ( 09: 00-16: 00)

  Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

  Eğitimin Amacı:

  Birer yönetici olarak çalışanlarına sonuç elde edebilmeleri için daha iyi hizmet ve daha etkin liderlik yapabilmek için becerilerini geliştirmek ve modern yönetim ve koçluk becerilerini araçları arasına katabilmektir.

  Hedefler: Bu eğitim sonunda katılımcılar;

  • Rekabet ortamında sürekli değişen koşullarda başarıyı hedefleyen yöneticilere nasıl yol gösterebilecek,
  • Kurum kültürünün kuvvetli ve gelişime açık yanlarını belirleyebilecek,
  • Üst düzey yöneticilerin mevcut konumlarında daha başarılı olmalarını sağlayabilecek,
  • Geleceğe ve kariyer hedeflerine daha fazla odaklanabilmelerini sağlayabilecek,
  • Birer yönetici olarak çalışanlarına sonuç elde edebilmeleri için daha iyi hizmet ve daha etkin liderlik yapabilmek için becerilerini geliştirebilecek,
  • Başarılı bir koç olmak için gereken becerileri tanımlayabilecek ve geliştirebilecek,
  • Elemanlarının performansının artırılmasında etkin bir şekilde rol oynayabilecek ve elemanlarını doğru yönlendirebilecek,
  • Koçluk kavramı ve yönetim uygulamaları içindeki yeri ile ilgili yaklaşımları irdeleyebilecek,
  • Başarılı koçluğun önündeki engelleri değerlendirebilecek,
  • Koçluk tarzları hakkında bilgi sahibi olabilecek ve kendi koçluk tarzlarını geliştirebilecek,
  • Koçluk fırsatlarını tanımlayabilecek,
  • Koçluk sürecini açıklayabilecek,
  • Koçluk görüşmesi öncesi hazırlık çalışmaları ve görüşme sırasında kullanabileceği iletişim becerileri hakkında bilgi sahibi olabilecek,
  • Performans sorunlarının iyileştirme yöntemlerinin farkında olabileceklerdir.
  • Motivasyon ve ilgiyi pratik yönetim araçları olarak etkin bir şekilde kullanabileceklerdir

  Eğitim Yöntemi:

  • İnteraktif bilgi paylaşımı,
  • Oyunlar ve değerlendirmeleri.
  • Vaka çalışmaları,
  • Video sunumu üzerine tartışmalar.
  • Kavram ve yöntemleri algılamayı ve uygulamayı güçlendirecek bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları.

  İçerik:

  • Etik kurallara uymak ve profesyonel standartları sağlamak,
  • Koçluk anlaşmasını oluşturmak,
  • Koçluk diyalogları-Ahmet Beyle tanışalım,
  • Danışan ile Birlikte İlişkiyi Oluşturmak:
  • Danışan ile güven ve yakınlık oluşturmak,
  • Danışan ile Birlikte İlişkiyi Oluşturmak:
  • Koçun mevcudiyeti,
  • Ortak dil uygulaması,
  • Etkin İletişim Kurmak:
  • Aktif dinlemek,
  • Koçluk diyalogları- Dinleme seviyeleri diyalogları,
  • Direkt iletişim,
  • Koçluk diyalogları- Tercüman olma-Netleştirme- Takdir etme
  • Güçlü sorular sormak,
  • Koçluk diyalogları- Güçlü sorular,
  • Öğrenmeyi ve Sonuçları Kolaylaştırmak:
  • Farkındalık yaratmak,
  • Eylemler tasarlamak,
  • Koçluk diyalogları- Hedef koyma
  • Mevcut durum analizi anketlerini yönetme ve uygulama,
  • Öğrenmeyi ve Sonuçları Kolaylaştırmak:
  • Planlama ve hedef belirleme,
  • Gelişimi ve sorumluluğu yönetme,
  • Bir koçluk modeli ADSU,
   • Amaç,
   • Durum,
   • Seçenekler,
   • Uygulama,
  • Koçluk diyalogları- sezgi
  • Beceri – İstek Tablosunu Kullanma:
   • Yönlendirme,
   • Yetkilendirme,
   • Yönetme,
   • Heyecanlandırma,
  • Koçluğun Temel Yetkinlikleri:
   • Değişim dinamiklerini ve sürecini bilir ve kullanır.
   • Danışanı bir insan olarak tanır ve saygı duyar.
    • Kişilik testi,
    • MBTI testi,
    • Temsil sistemleri testi,
   • İlişkilerin gücünden ve sinerjisinden faydalanır.
    • Yetişkin, ebeveyn ve çocuk iletişim modelleri,
   • Merakı bir öğrenme aracı olarak kullanır.
    • Koçluk diyalogları- Merak ve koçluk
   • Geri bildirim ile davranışları şekillendirir.
    • Koçluk Diyalogları, İzin isteme
   • Doğru kişilerin doğru işleri yapmalarını sağlar.
    • Koçluk Diyalogları, Ev ödevi sorusu,
   • Koçluk sürecini sonuçlara amaçlara uygun olarak yönetir.
    • Koçluk Diyalogları, Denge koçluğu,
   • Asıl öğrenenin kendisi olduğunu unutmaz.
    • Koçluk Diyalogları, Süreç koçluğu,
   • Koçluğun Araçlarının Kullanımı:
   • İlk görüşmede yapılacaklar.
   • Başlangıç soruları,
   • Bireysel danışan keşif kontrol listesinin doldurulması,
   • Başlangıç soruları ve Bireysel danışan keşif kontrol listesi uygulaması
   • Hedefler ve taahhütler formu,
   • Günlük alışkanlıklar formu,
   • Formların uygulaması,
   • Ödev kontrolü formu,
   • Yapılacaklar listesi formu,
   • Formların uygulanması,
   • Koçluk Hataları:
    • Terapist olmak,
    • Mentor olmak,
   • Koçluk ve Metaforların Gücü:
   • Metaforlarla çalışmak,
   • Koçluk ve Beyin Fırtınası:
   • Koçluk diyalogları- Beyin fırtınası,
   • Koçluk ve Meydan Okuma:
   • Koçluk diyalogları- Meydan okuma,
   • Koçluk ve Toparlama, Destekleme, Temizleme
   • Koçluk diyalogları- Toparlama,
   • Koçluk diyalogları- Destekleme,
   • Koçluk diyalogları- Temizleme,
   • İnsan temasının temel prensipleri
   • Koçluk Modelleri ve uygulamaları
   • Koçluğun temel yetkinlikleri
  • Koçluk araç ve tekniklerine giriş.
  • Öğretilen beceri, teknik ve yetkinliklerin sınıf ortamında kullanılması
  • Koçluk mesleğine uygunluğun araştırılması
  • Öz yönetim becerileri
  • İlişki yönetimi becerileri
  • İleri koçluk becerileri
  • Koçluk yetkinliklerinin yerleştirilmesi ve içselleştirilmesi
  • Danışanı okumak
  • Çeşitli danışan ve durum tiplerinde koçluk uygulamaları
  • Bireysel ve organizasyonel gelişim teori ve uygulamaları
  • Koçluk hataları
  • Koçluk durumları ve yaklaşımları
  • Koçluk denemeleri ve grup çalışmaları
  • Usta koçun özellikleri
  • Koç – müşteri ilişkisinin derin dinamikleri
  • Liderlik gözlüğünden koçluk
  • Yaratıcılık ve hayal gücü yollarını etkin biçimde kullanmak
  • Koçluk ve metaforların gücü
  • Grup koçluğu çalışmaları