Zaman Yönetimi

  Hedef Kitle: Sonuç ve etkinlik odaklı bir kurum kültürü için hedeflerini belirleyerek onlara doğru planlama yaparak ulaşmanın yöntemlerini öğrenmek isteyen profesyoneller.

  Süre: 2 Gün ( 09: 00-16: 00)

  Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

  Eğitimin Amacı:

  Zamana ve hayata daha doğru bir bakışla ve doğru tekniklerle yaklaşarak, daha etkin sonuç üreten çalışma alışkanlıkları yaratmak, verimliliği artırmak, kişisel performansı yükseltmek ve zaman yönetimi konusunda uygulanabilir beceriler kazandırmaktır. Bu seminer sırasında farklı uygulama araçlarından örnekler verilecek ve katılımcıların kendilerine en uygun aracı secip kullanmaları konusunda alternatiflerinin oluşmasına yardımcı olunacaktır.

  Hedefler: Bu eğitim sonunda katılımcılar;

  • Zamana ve etkinlik kavramına bakış açılarını sorgulayabilecek,
  • Hedeflerini ve kendilerini hedeflerine götürecek kilit alanlarını belirleyebilecek,
  • İşlerini önceliklendirebilecek,
  • Gün, hafta, ay ve yıllarını etkin bir biçimde planlayabilecek,
  • Kişisel zaman çalıcılarını yönetebilecek,
  • Zamanı performanslarını geliştirmek için kullanabilecek,

  Eğitim Yöntemi:

  • Zamanın iş ve özel yaşamda nasıl kullanıldığını farketmeye yönelik ön test.
  • İnteraktif bilgi paylaşımı,
  • Zaman kullanımını geliştirecek pratik ve uygulanabilir yöntemlerin tanımlanması ve bu konuda bilgilendirme.
  • Kavram ve yöntemleri algılamayı ve uygulamayı güçlendirecek bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları.

  İçerik:

  • Zaman Yönetimi Kavramı
  • Her Bireyin Farklı Algılayıp, Farklı Yaşadığı En Değerli Kaynağı: Zaman
  • Proaktif Davranış ve Sonuçlara Etkisi
  • Zaman Hırsızları
  • Etkili Zaman Kullanımı İçin Gerekli Olan Alışkanlıklar
  • Hedef ve Öncelikleri Sürekli Göz Önünde Tutabilmek
  • Bir İşe Sonunu Düşünerek Başlamak
  • Erteleme ve Bölünmeleri Engellemek
  • Gerektiğinde “Hayır” Diyebilmek
  • Hedefler Doğrultusunda Belirlenen Bazı İşleri Delege Edebilmek
  • Gereksiz Mükemmelliyetçiliğin Önlenmesi
  • Çevresel Faktörlerin Analizi ve Önlem Alınması
  • Hedef ve Önceliklerin Belirlenmesi
  • Zaman Yönetimi Teknikleri
  • Zaman Planlaması ve Geri Bildirim
  • Zamanını Etkili Yöneten Bireylerin Düşünceleri ve Yaşadıkları
  • Zamanın Tanımı
  • Zaman Yönetiminin Kapsamı
  • Zaman Kullanımını Etkileyen Olumsuz Faktörler
  • Zamanın Planlanması Yöntemleri
  • Olumsuz Düşünce ve Davranış Kalıplarının Zaman Üzerindeki Etkileri
  • Etkili Zaman Kullanımı
  • Kişisel Becerileri Geliştirerek Zamanı Verimli Kullanma
  • Stres Yönetimi İle Zamanı Verimli Kullanma
  • Problem Çözme Yeteneklerini Geliştirerek Zamanı Verimli Kullanma
  • Karar Alma Süreçlerini Güçlendirerek Zamanı Verimli Kullanma
  • Yetki Devrini Etkinleştirerek Zamanı Verimli Kullanma
  • Neler Zaman Kaybına Neden Olur?
  • Zaman Yönetimine ve Düzenlemeye Odaklanın
  • Örgüt Liderlerine Neler Başarı Kazandırır?
  • Mesleki Yaşamda Performans Arttırıcı Öneriler
  • Kazanan ve Kaybeden Arasındaki Fark
  • Düşünce Değişim Planı
  • Zamanı Planlama Kılavuzu
  • Zaman Yönetimi Ve Ben
  • Bir Defada Doğru Anlamak İçin Etkili Dinleme Dili
  • Bir Defada Doğru İletişim İçin Öneriler
  • İletişimde Vericiden Kaynaklanan Hatalar
  • İletişimde Alıcıdan Kaynaklanan Hatalar
  • Problem Çözme ve Karar Verme Aşamaları
  • Zamanın Detaylı Planlanması
  • Amaç
  • Bilgi Toplama
  • Problem Teşhisi ve Analizi
  • Alternatif Çözümler Üretilmesi
  • Değerlendirme ve Karar
  • Uygulama Planı
  • Sonuçların Kontrolü
  • Yıllık Planlama
  • Aylık Planlama
  • Haftalık Planlama
  • Günlük Programlama
  • Yapılacaklar Listesi
  • Etkin Okuma
  • Etkili Not Tutma
  • Organizasyon
  • Gündelik Evrakı Yönetebilmenin Altın Kuralları
  • Toplantılar
  • Toplantı Sonuçlarını Değerlendirme
  • Delegasyon (Yetki Devri)
  • Başarılı Yetki Devrinin Şartları
  • Zaman Yönetiminde Motivasyon
  • Motivasyonun Zaman Yönetimine Katkısı
  • Zaman Yönetiminde Motivasyon İlkeleri
  • Zamanı Etkili Kullanmak İçin Öğrenme Tarzlarına Odaklanma
  • Zaman Yönetimi İçin Stres Yönetimi
  • Stresin Esas Etkenleri
  • İşteki Stres
  • İş Stresi Nedir?
  • Her İş Stresli Olabilir
  • Kimler İş Stresinden Etkilenir?
  • İş Stresinin Nedenleri
  • İş Stresinin Belirtileri
  • Fiziksel Belirtiler
  • Duygusal Belirtiler
  • Stresi Yönetmek İçin Dört Adımlı Plan
  • Strese Karşı Geliştirilecek Teknikler
  • Zaman Yönetimi İçin Etkili İmgeleme
  • Yaşam Fırsatlarla Doludur: daha iyisi bulunur
  • Kendinize Yatırım Yapın: Zamanınızı Yönetin