Katılımcı Profili

İşi ve pozisyonu gereği çok farklı durumlarda diğer kişilerle etkin iletişim kurmak zorunda olan herkes.

Süre: 1 gün – 09:00 – 16:00 saatleri arası

Katılımcı Sayısı: Bir grupta 20 kişi

Eğitimin Amacı ve İçerikler

Eğitimin Amacı :İşyerinde anlamaya ve anlaşmaya dayalı bir iletişim zeminine sahip olabilmek için, iletişimde anahtar rolü oynayan beceriler konusunda yetkin bir düzey kazandırmaktır.

İçerikler : 

 • 1. İletişim
 • 2. Mesajın Anlamı
 • 3. Kabul Etme
 • 4. Reddetme Umursamama
 • 5. Sağlıklı Geri Bildirim
 • 6. Ben Mesajı
 • 7. Dinlemek
 • 8. Dinlemede Zihinsel Engeller
 • 9. İyi Bir Dinleyici Olmak İçin On İlke
 • 10. Aktif Dinleme
 • 11. Etkili Bir İletişim Sürecini Etkileyen
 • Faktörler
 • 12. Daha Kaliteli Bir İletişim İçin
 • 13. Kaliteli İletişimi Olumsuz Etkileyen
 • Faktörler
 • 14. Güvenilir İfade Ve Duruş
 • 15. Etkin İfade
 • 16. Olumlu Beden Dili Özellikleri
 • 17. İletişimde Anlayış Ve Uslup
 • 18. Kurumsal İletişim
 • 19. Kurum İçi İletişim
 • 20. Kurumsal İletişimde Planlama
 • 21. Kurumlarda İletişim Engelleri
 • 22. Kurumlarda Savunucu İletişim
 • 23. Kurum İçi İletişimin Önündeki Engeller
 • 24. Kazanan Kurum İçi İletişim
 • 25. Kurumsal İletişimi Geliştirmek
 • 26. Kazanan Kurum İçi İletişimle İhtilafların Çözümü

Hedefler ve Eğitim Yöntemi

Hedefler:

Bu eğitim sonunda katılımcılar;

 • İletişimin anlamını tanımlayabilecek,
 • Kendi davranış profillerini ve bunun diğerleri ile olan etkileşimini analiz edebilecek,
 • Olumlu ilişkilere engel olan davranışları tanımlayacak,
 • Her seviyede çalışanlarla farklı durumlarda etkili iletişim sağlayabilecek,
 • Çevrelerinde saygı ve güven uyandırabilecek,
 • İşyerinde zor durumlarla ve olası çatışmalarla başa çıkabileceklerdir.

Eğitim Yöntemi:

 1. Tartışma ve değerlendirmeler
 2. Profil analizi
 3. Kişilik anketleri
 4. Grup çalışmaları ve analizler
 5. Bireysel ve grup egzersizleri
 6. Oyunlar ve değerlendirmeler

Sertifika ve Eğitim Kayıt

Sertifika :

Siyah Kare Eğitim ve Danışmanlık düzenlediği genel katılıma açık eğitimleri Gedik Üniversitesi ile iş birliği içerisinde düzenlemektedir.

Eğitim sonunda katılımcılara Gedik Üniversitesi onaylı sertifika verilecektir.

Eğitim Kayıt : 

Bu eğitime kayıt olmak istiyorsanız info@siyahkare.com.tr ya da bunal@siyahkare.com.tr mail adresine katılmak istediğiniz eğitimin adını yazarak başvurabilirsiniz.